Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 21 november 2022

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 21 november 2022

Provinciale Staten stemden in met het Programma Natuurnetwerk 2023 en het Natuurbeheerplan 2023 en wijzigden per amendement de Regionale Veenweide Strategie 1.0 in de Regionale Veenweide Verkenning en namen deze ter kennisgeving aan.

Provinciale Staten (PS) vergaderden 21 november over verschillende natuuronderwerpen. De vergadering was een vervolg van de Statenvergadering van 14 november.

Regionale Veenweide Strategie

In opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit stelde de provincie een Regionale Veenweide Strategie op. Hierin staat de strategie voor het verminderen van broeikasgasemissies (CO2) uit veenbodems en het daaraan gekoppelde afremmen van bodemdaling in het landelijk gebied van de provincie. De kaders uit het landelijke Klimaatakkoord zijn leidend in de aanpak. 

Lees verder
%d bloggers liken dit: