CU Medemblik: Kustvisie IJsselmeer, hier onze visie!

Het IJsselmeer, een watervlakte dat behouden moet worden vindt CU Medemblik

KUSTVISIE IJSSELMEER, HIER ONZE VISIE!

Voor veel mensen is het IJsselmeer een onderdeel van hun leefomgeving, hun recreatie en het genot van het water in het algemeen. In de nieuwe Kustvisie die momenteel voorligt wil men dit gebied sterk veranderen:

  • Atollen plaatsen. (Zonnepanelen)
  • Land op de grens van het wateroppervlak. Advies: Niet doen!

Reden: Het verstoort stromingen, waardoor weer andere problemen ontstaan.

  • Het wordt de ideale biotoop voor het ontstaan van een hele reeks ziektes en virussen, die gevaarlijk en dodelijk zijn voor de dieren en risico’s voor mensen.

Andijk

In Andijk ligt nog maximaal 3 kilometer van de 126 kilometer lange West-Friese Omringdijk, ongerept, direct aan het IJsselmeer. Het laatste stukje! Gekoesterd door veel mensen.

Blijf daarvan af! Durf dat. Het laatste stuk met uitzicht tot over de Kreupel.

Wat in de Kustvisie neerbuigend wordt beschreven als: ‘Leeg bij Andijk’ is juist van grote waarde. Laten we dat stuk tussen Kreupel en de dijk, gewoon water, bewaren.

Het idee van een Zonne-zone Andijk.  Onze eerste reactie: Hoe kun je het bedenken?!

Dan het allerbelangrijkste! Zoet water. Het is de grootste zoetwatervoorraad van N.W. Europa! Meer dan 60 organisaties azen op het IJsselmeer voor industrie, natuur, inpoldering, woningbouw enz. Het water dat voor ons zo vanzelfsprekend uit de kraan komt, willen we graag zo behouden. Dat moet blijven. Daarom: RED HET IJSSELMEER.

De column is te krap om nog meer onderwerpen aan te kaarten zoals de visserij; de vernatting en het “verzouten” van het water.

Verwerpen wij hier alles mee wat in de Kustvisie staat? Nee. Er zijn zeker goede aanknopingspunten. Zelf hebben wij ook ideeën om met weinig ‘offers’ veel te kunnen doen voor recreatie, toeristen, maar vooral voor vogels.

Denk met ons mee!! Wij willen graag in gesprek.

Silva Visser & Jan Groot

Mailen: Christenunie.medemblik

Van links naar rechts: V.l.n.r. Jan Groot, Evert-Jan Gorter en Silva Visser
Silva Visser is 1ste op de kieslijst, Evert-Jan Gorter 2de en Jan Groot staat 3de. Meer kandidaten bekijken? Kijk op de website van CU Medemblik

Kijk ook op de website van de ChristenUnie Medemblik!

Campagne algemeen (2)
Advertentie
%d bloggers liken dit: