Referendum afgeschoten door ‘voorstanders’ van directe democratie

Referendum afgeschoten door ‘voorstanders’ van directe democratie

Met euforie werd in 2018 de nieuwe referendumverordening aangenomen door de Provinciale Staten in Noord-Holland. Het zou het de burger veel makkelijker maken om gebruik te maken van het ultieme inspraakmiddel: het referendum. Tom Buijtendorp, de toenmalige woordvoerder van D66 Noord-Holland, sprak zijn wens uit dat “dit stukje Noord-Hollandse bestuurlijke vernieuwing” andere provincies zou inspireren. GroenLinks vond het goed nieuws dat “op provinciaal niveau de democratie niet wordt verschraald”. De PvdA noemde het referendum een “belangrijk instrument” en wilde “dat de burgers van Noord-Holland van dit instrument gebruik kunnen maken”.

D66, GroenLinks, PvdA en de VVD haakten af

Weinig besef hadden ze echter van het feit dat de burger ook daadwerkelijk zou proberen om het referendum te gebruiken. Want toen afgelopen maandag het moment aanbrak haakte de gehele coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks, de PvdA en de VVD, volledig af. Voor- en tegenstanders van het referendum in de oppositie steunden ons initiatief omdat het referendum eenmaal bestaat en omdat wij aan alle eisen voldoen. De coalitiepartijen hielden echter vast aan halfbakken argumenten die vooral veel vragen opriepen. De uitvoering van de RES zou te “spoedeisend” zijn en GroenLinks impliceerde dat een paar maanden vertraging zou leiden tot overstromingen. Een opmerkelijke redenering, aangezien het volgens de referendumverordening gewoon mogelijk is om het referendum parallel aan de uitvoering van de RES te houden. De VVD, die het referendum “een speeltje van oppositie en lobbyisten” vindt, bleef consequent en noemde het referendum nogmaals een “onding”. Hiermee maakt de VVD de diversificatie van het energieaanbod, waar zij zelf voor heeft gepleit, onmogelijk.

Een verwijzing naar bestaande inspraaktrajecten

Verder verwezen D66 en GroenLinks de burger heel ironisch naar bestaande inspraaktrajecten, wetende dat die inspraaktrajecten piepen en kraken. Het is immers juist het gebrek aan eerlijke participatie dat ons ertoe heeft bewogen om een referendum te organiseren. Amsterdam, waar D66 en GroenLinks de dienst uitmaken, is inmiddels het toneel geworden van gemanipuleerde inspraak en nepdraagvlak. Zo werd besloten om bij de inspraak voor een nieuw Theater onder de “gewone mensen” meer voorstanders uit te nodigen dan tegenstanders. Voorstanders kregen alle beweegruimte en werden strategisch in de zaal geplaatst. Verder heeft men de afgelopen maanden op IJburg geprotesteerd tegen windturbines die de gemeente naast huizen wilde plaatsen. Het resultaat is dat de gemeente enkele zoekgebieden die toch geen schijn van kans maakten (omdat turbines anders letterlijk op 1 meter afstand van woningen zouden belanden) schrapte maar zoekgebieden pal voor woningen in het water behield.

Voor de plaatsing van windturbines bij de Noorder-IJplas is onlangs een nieuw participatieproces aangekondigd. Opmerkelijk is dat de participatie niet door de gemeente zelf wordt georganiseerd, maar door de windcoöperaties die de windturbines gaan plaatsen. Uiteraard maakt dit gebied niet deel uit van de zogenaamde “reflectiefase” en is het dus niet mogelijk om het plan tegen te houden. Wederom een feest met voornamelijk voorstanders en belanghebbenden, dus.

De strijd is nog niet voorbij

De coalitiepartijen van Noord-Holland hebben grote klappen uitgedeeld aan de democratie. Uiteraard is dit voor ons en voor iedereen die ons heeft gesteund een grote tegenslag. Maar dat betekent niet dat de strijd voorbij is. Wij zijn ervan overtuigd dat de redenen die zijn aangedragen door de coalitiepartijen niet legitiem zijn en we zullen juridische stappen ondernemen. Nog steeds nemen burgers uit alle delen van Noord-Holland contact met ons op om hun zorgen te uiten over de uitwerking van de Regionale Energiestrategie. Wij zijn hierdoor zeer gemotiveerd en we zullen niet vergeten waarom we deze strijd zijn begonnen.

Wij danken u nogmaals voor uw hulp.
Team Noord-Holland Referendum

%d bloggers liken dit: