Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 1 februari 2021

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 1 februari 2021
Het Provinciehuis in Haarlem

Provinciale Staten namen de

  • Voedselvisie,
  • het Masterplan Biodiversiteit,
  • het Luchthavenbesluit Amsterdam Heliport
  • en de verordening elektronische publicaties Noord-Holland aan.


Tijdens de eerste Provinciale Statenvergadering van 2021 bespraken Provinciale Staten (PS) uitgebreid de voorstellen van Gedeputeerde Staten (GS) over het Masterplan Biodiversiteit, de Voedselvisie 2020-2030, het Luchthavenbesluit Amsterdam Heliport en de verordening elektronische publicaties Noord-Holland. GS gingen uitgebreid in op vragen, moties en amendementen van PS. Eduard Mangal werd geïnstalleerd als duo-commissielid van Denk. De vergadering vond online plaats.

Lees verder
%d bloggers liken dit: