Advertenties

40MM keert € 89.032,- uit aan 115 PROJECTEN – Bij elkaar gelopen door 1071 wandelaars!


De wandelaars van de 45e 40MM sponsorwandeltocht hebben een prachtig bedrag bij elkaar gelopen van € 89.032,-. Nu het sponsorgeld nagenoeg binnen is en de projectaanvragen zijn geteld, is het tijd voor de jaarlijkse verdeling, deze is reeds gepresenteerd aan alle projectgroepen in de verdeelvergadering. Na een zorgvuldige selectie wordt het sponsorgeld dit jaar verdeeld over 115 aanvragen.

Gemiddeld hebben de wandelaars dit jaar per persoon iets meer geld bij elkaar gebracht, na de verrekening van de kosten voor de wandeling leidt dit tot een mooie uitkering van gemiddeld €700 per project. Het bedrag is reeds overgemaakt aan de diverse projecten.

Lees verder

Advertenties