PvdA gaat vol vertrouwen de verkiezingsdag in | #MbkStemt – #GR2018

image
Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, kijkt de PvdA Medemblik met een goed gevoel terug op deze raadsperiode en de gevoerde campagne van afgelopen maanden. Er is veel tijd en energie gestoken om te strijden voor een vooral socialere gemeentepolitiek, waarin de inwoner centraal staat. Het gaat uiteindelijk om u / jou!

In de afgelopen 4 jaar heeft de PvdA-fractie diverse moties / amendementen (mede)ingediend, of ondersteund:

  • tegen aanleg windmolenpark
  • stoppen met korting subsidies op kernraden
  • JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)
  • subsidie 4mei comités in stand houden
  • initiatiefvoorstel om huisvesting arbeidsmigranten >50 mogelijk te maken.
  • nieuwkomersklassen faciliteren
  • Zwaagdijk 49: principeverzoeken breder beoordelen dan alleen vanuit de ondernemer
  • leerlingenvervoer nieuwkomers naar nieuwkomersklassen regelen
  • twee maanden voordat de statushouders de woning betrekken, met een plan van aanpak komen om integratie en participatie vorm te geven
  • Burgerinitiatief m.b.t. oprichten en instandhouden gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid

Lees verder

%d bloggers liken dit: