Motie hondenbelasting strandt in laatste raadsvergadering

AVC 20171230 012 391
De motie van de BAMM de hondenbelasting af te schaffen heeft het niet gehaald. Reden daartoe is de wijze waarop de dekking werd ingevuld. Fractievoorzitter Piet Groot kwam met het voorstel de dekking te vinden o.a. in de Wmo en Veiligheid, maar daar zag wethouder Nederpelt geen heil in.

Een handreiking van de zijde van D66 de concrete invulling over te laten aan het college haalde het ook niet. Ook de VVD was welwillend mits de tekort op de begroting niet zou leiden tot een belastingverhoging.

Lees verder