Gemeente Medemblik: Uitslag enquête Transitievisie Warmte | Bijeenkomsten

Gemeente Medemblik: Uitslag enquête Transitievisie Warmte en bijeenkomsten

Gemeente Medemblik werkt sinds begin 2020 aan de Transitievisie Warmte (TVW). Deze visie legt het fundament voor de route naar een aardgasvrij Medemblik. Eerder vroegen we inwoners al naar hun algemene voorkeuren bij aardgasvrij wonen. De resultaten van deze enquête vindt u hier terug.

Als je de uitslag van deze enquête bekijkt dan lijkt het erop dat het nog een harde dobber wordt voor de gemeente Medemblik de inwoners ervan te overtuigen van de noodzaak van de overgang naar aardgasvrij wonen.

Jammer dat de enquête er niet in voorziet in de mogelijkheid hoe men de toekomst ziet op dit gebied en of men ideeën heeft om dit te realiseren.

  • 460 online reacties, en 2 offline reactie
  • Reacties zijn evenredig verdeeld over de verschillende kernen
  • Overwegend reacties van woningeigenaren (92,2%)

Lees hieronder verder!

Lees verder