Advertenties

Gaat de tunnel onder het spoor in de nieuwe raadsperiode wél door?

image

imageBij de gemeenteraads-verkiezingen in 2014 was de Poort van Hoorn – en vooral de autotunnel onder het spoor – het belangrijkste verkiezingsitem. In 2013 was de meerderheid van de gemeenteraad voorstander van die tunnel. Maar de inwoners van Hoorn kozen tegen het tunnelplan. Hoe staat het er nu voor? Welke partijen zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor en welke tegen de tunnel? Het comité HoornTunnelNee presenteert een overzicht zodat de Hoornse inwoners weten waar ze voor kiezen.

Wat ging er aan vooraf?

Een duidelijke meerderheid in de gemeenteraad was in 2013 voorstander van het aanleggen van een tunnel onder het spoor van 100 miljoen. Veel inwoners van Hoorn waren toen van mening dat het kostbare tunnelplan de problemen niet zou oplossen. Het burgercomité HoornTunnelNee verwoordde destijds de onvrede die onder de Hoornse bevolking leefde. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heeft de kiezer zich overduidelijk uitgesproken, het aantal raadszetels met tunnel-voorstanders nam af van 22 naar 16 zetels (van de 35). De verkiezingsuitslag was voor de landelijke partijen verrassend omdat de uitslag in Hoorn afweek van de landelijke trend. De Hoornse kiezers hadden hun stem laten horen.

Lees verder

Advertenties