Betere revalidatiezorg door samenwerking Heliomare en GRZPLUS

image
Revalidatieartsen Jessica Sleeswijk (De Zorgcirkel en GRZPLUS), Willemijn Faber (Heliomare) en Corinne Eckes (Omring en GRZPLUS) na de officiële ondertekening.


Om revalidanten nog beter te kunnen helpen bij hun revalidatie wordt samenwerking, aansluiting en kennisdeling tussen de medische specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) steeds belangrijker. In het huidige zorglandschap in Nederland is de scheiding tussen MSR en GRZ vrij groot. Om beter van elkaars expertise gebruik te kunnen maken en om de samenwerking te bevorderen, is vandaag de samenwerking tussen Heliomare en GRZPLUS officieel bekrachtigd. Deze samenwerking is vanaf november vorig jaar uitgewerkt door professionals en bestuurders van beide organisaties. Uit de onderlinge gesprekken is de conclusie getrokken dat het bundelen van de expertise van GRZPLUS en Heliomare van toegevoegde waarde is voor de revalidant. Beide partijen beseffen dat echte verbeteringen alleen tot stand kunnen komen als de kracht en expertise vanuit alle revalidatie- en zorgpartners in de regio benut wordt.

Lees verder

%d bloggers liken dit: