Advertenties

Aanvraag vervanging windturbine Ged. Laanweg niet in behandeling genomen door gemeente

image
De windturbine aan de Ged. Laanweg is aan vervanging toe zo meldt de eigenaar van de installatie die sinds 1987 het straatbeeld bepaalt. De gemeente heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning echter niet in behandeling genomen. De aanvraag was incompleet. De nieuwe installatie stuit ook op reële bezwaren, aldus de Dorpsraad. De dorpsraad gaat in gesprek met de gemeente om deze kwestie goed te volgen. “We zitten niet te wachten op nóg hogere en grotere windturbines in ons dorp!”

Lees verder

Advertenties

Vergunningen Windpark Westfrisia ter inzage

De provincie Noord-Holland heeft de omgevings- en watervergunning verleend voor Windpark Westfrisia. Deze vergunningen liggen van 9 maart tot en met 20 april 2017 ter inzage.

Windpark Westfrisia bestaat uit vijf windturbines en ligt ten noorden van de N302 tussen de woonkernen Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West in de gemeente Medemblik. Provinciale Staten hebben op 6 februari 2017 het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Westfrisia’ vastgesteld.

Ter inzage                        

Het vaststellingsbesluit Inpassingsplan Windpark Westfrisia ligt met bijbehorende stukken, de watervergunning, de omgevingsvergunning en de vergunning Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier digitaal ter inzage vanaf 9 maart 2017 tot en met 20 april 2017 bij de het Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 in Haarlem. De stukken zijn op afspraak in te zien. Contactpersoon: Rob Lunshof, telefoonnr. 023-5143331.

Ook liggen de stukken digitaal ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Medemblik, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Lees verder

Provinciale Staten stemmen – ondanks hevige protesten en gebrek aan draagvlak – in met Windpark Westfrisia

image

imageOndanks het ontbreken van draagvlak onder de bevolking, de vele protesten en acties van de bevolking van Zwaagdijk Oost/West en Westwoud, het standpunt van de gemeente en gemeenteraad van Medemblik, de aparte regels voor dit project hebben Provinciale Staten gisteren toch besloten in te stemmen met het Windpark Westfrisia  langs de N302 aan de kant van Zwaagdijk.

imageTijdens de behandeling van dit agendapunt werd van de zijde van de SP vergeefs nog een voorstel gedaan de windturbines in het Westelijk havengebied van Amsterdam te plaatsen. Marnix Bruggeman zei daarover: “In Amsterdam zitten ze daarom te springen…” Het mocht niet baten, van de zijde van het college en van de overige fracties werd het voorstel (motie) niet opgepakt.

image

imageEen aantal Statenfracties probeerden tijdens de behandeling nog uit te leggen waarom men heeft ingestemd. Andere fracties gebruiken daarvoor eigen social media in een poging nog enig begrip te kunnen krijgen voor hun standpunten…

Dreigingen en chantage
Saillant detail was het voorval dat het kerkbestuur Westwoud / Zwaagdijk – als eigenaar van een stuk grond waar de 5 windturbines moeten komen te staan – zich enorm onder druk gesteld voelde door een aanzegging van de tegenpartij een mogelijke schadeclaim van enorme omvang (“miljoenen euro’s”)t e ontvangen als er niet zou worden meegewerkt en getekend.

Lees verder

GS stellen inpassingsplan Windpark Westfrisia vast

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het provinciale inpassingsplan (PIP) voor windpark Westfrisia vastgesteld. Het plan voor het windpark voldoet aan alle door de provincie gestelde kaders en de wettelijke milieueisen.

Begin februari nemen Provinciale Staten (PS) een definitief besluit over het plan. Het windpark Westfrisia kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen het doel om in Noord-Holland 2020 685,5 mW duurzame energie te verkrijgen uit wind op land.

Het beoogde windpark Westfrisia omvat 5 windturbines en ligt ten noorden van de N302 tussen de woonkernen Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West in de gemeente Medemblik.

Lees verder

Gemeente Medemblik tegen plaatsing windturbines. U ook? Reageer!

Gemeente Medemblik tegen plaatsing windturbinesDe Provincie Noord- Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn van plan om vijf windturbines te plaatsen vanaf Rijweg tussen Zwaagdijk en de Westfrisiaweg. Gemeente Medemblik is het niet eens met de plaatsing van de windturbines en zal dit in haar reactie ook laten weten.

De provincie en de Omgevingsdienst hebben onze gemeente verzocht om voor 28 juni te reageren. Verdere informatie over ‘windpark Westfrisia’ kunt u vinden op www.noord-holland.nl

Wilt u ook reageren?

Als u persoonlijk wilt reageren op het conceptvoorontwerp, kunt u uw reactie sturen aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. D. van Zandvoort, postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Brief tegen komst windturbines

imageInformatie van de stuurgroep tegenwindturbines in de linten; ENGIE wil in de Broerdijk Zuid zes windturbines plaatsen. Een gezamenlijke oproep als brief naar de provincie NH en de Gemeente Medemblik is tot stand gekomen. (zie de bijlage)

Hij gaat door alle omringende dorpen getekend worden.

1. Engie wil zes molens neerzetten op de broerdijk-zuid

Lees verder

Tegenstrijdig beleid van de provincie NH: bewoners Zwaagdijk Oost de dupe!


De Stuurgroep tegenwindturbines in de Linten en de bewonersgroep Zwaagdijk Oost tegen Windpark Westfrisia spraken in tijdens de vergadering van de provincie NH. Vanuit de prov. NH zijn er gesprekken georganiseerd tussen bewoners van Zwaagdijk Oost en Westwoud en degenen die het Windpark Westfrisia willen gaan opzetten.

Lees verder