Open brief aan wethouder Harry Nederpelt: Burgerparticipatie?

Open brief aan wethouder Harry Nederpelt: Burgerparticipatie?
Open brief aan wethouder H. Nederpelt

Toen wij als dorpsraad begin dit jaar schriftelijk bezwaar aantekenden bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mevrouw C. van Nieuwenhoven, én bij Rijkswaterstaat over de armzalige wijze waarop de Andijker bevolking werd betrokken door Rijkswaterstaat bij de plannen met het IJsselmeer werden we daarin – onverwachts – gesteund door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik. Een zeer welkome steun, te meer omdat onze volksvertegenwoordigers in dit opzicht niet thuis waren…

De steun van het college bestond hieruit dat bij brief van 20 mei 2020  aan de Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het college meldt dat men niet enthousiast is over de participatieplannen van Rijkswaterstaat en gaf de Directie Participatie te kennen dat “…vanuit die optiek het college wenselijk vindt dat de lokale bevolking in staat moet zijn zich goed te organiseren in een besluitvormingsproces.”

Lees verder

Wethouder Nederpelt neemt rolstoeltoegankelijke vissteiger in gebruik

image
Medemblik is een nieuwe, voor iedereen toegankelijke, vissteiger rijker. Afgelopen vrijdag opende wethouder Harry Nederpelt met Bart Schipper, voorzitter HSV Viscollege VNK en Jan van de Bovenkamp, vice-voorzitter Sportvisserij MidWest Nederland officieel de vissteiger.

Sportvissen is één van de meest beoefende sporten in Medemblik. Er komen vissers vanuit de hele regio richting Medemblik, omdat het hier goed vissen is. Dankzij het goede water, een goede visstand en verschillende mogelijkheden is Medemblik een echte sportvisgemeente.

In overleg met Sportvisserij MidWest Nederland en de visverenigingen is gekeken naar een nieuwe plek die voor iedereen toegankelijk is. Deze is gevonden in Medemblik op de hoek van de wateren Muiter en Braak. Ook mensen die een fysieke beperking hebben, kunnen op deze plek terecht.

CDA staatssecretaris Mona Keijzer in West-Friesland

image
Op 9 maart jl. kwam onze staatssecretaris van Economische Zaken naar West-Friesland. Dit was een resultaat van een geslaagde lobby van de 7 West-Friese CDA afdelingen.

De Westfriese Bedrijvengroep zag haar komt als een uitgelezen kans. WBG liet haar een heel mooi bedrijf uit de regio zien. Daar naast gingen ondernemers met de staatssecretaris in gesprek over zaken die leven in West-Friesland.

Ondernemer Tim Roemer vertelde een inspirerend verhaal over zijn bedrijf Social Blue. Hoe hij een aantal jaren geleden is gestart en inzette op meerdere pijlers, hoe hij inmiddels focust op het genereren van goede leads voor bedrijven via facebook en instagram. Dat 24 uur per dag en wereldwijd. Belangrijk voor hem was ook om zijn medewerkers goed te betrekken bij zaken in zijn sterk groeiende bedrijf. Medewerkers hebben iedere dag inzicht in hoe het bedrijf er voor staat. Een bijzondere ondernemer met een heldere missie.

Lees verder

%d bloggers liken dit: