Extra GSM-mast in november op zijn plek in Andijk


Andijk | APB – De Dorpsraad Andijk maakt op Facebook bekend dat de extra GSM-mast in november wordt geplaatst aan de Kleiakker door KPN.

Deze informatie heeft de dorpsraad ondanks alle afspraken daarover niet van de gemeente maar vanuit ‘niet-officiële  bron’.

Lees verder

Advertisements

NHD: KPN wil toch een zendmast in Andijk

image 
Andijk | APB – KPN wil toch een zendmast in Andijk. Dat meldt nu ook het Noordhollands Dagblad. Het blijft voor de dorpsraad een raadsel: “Vorige maand werd wethouder Tigges nota bene door KPN ingelicht dat er nu goed bereik was in Andijk en dat er zelfs geen klachten meer waren en nu zegt KPN opeens dat er toch een zendmast komt en hoopt dat tegen het eind van het jaar de klachten over het slechte bereik dan zijn opgelost…”. aldus de dorpsraad.

Lees verder

Dorpsraad: ‘Mogelijk toch nog een zendmast op de Kleiakker’

imageAndijk | Wognum – Op uitnodiging van wethouder Tigges van de gemeente Medemblik werd gisterenmiddag overleg gepleegd met de Dorpsraad Andijk, o.a. over de Dijkgraaf Grootweg maar ook over het GSM-bereik in Andijk.

Tijdens het overleg deelde een ambtenaar, ook tot verrassing van de wethouder, mee dat de gemeente Medemblik zeer recent een aanvraag in behandeling heeft genomen voor het plaatsen van een zendmast door een bedrijf die dergelijke masten plaatst en de ruimte in de mast verhuurt aan providers, zoals KPN.

Lees verder

GSM-peilingen in Andijk brengt gebied slecht bereik in beeld

Foto 231330 
Foto 231333Andijk – De dorpsraad heeft in de afgelopen weken peilingen verricht met betrekking tot het GSM-bereik in Andijk. Aan de hand daarvan is een kaart ontstaan waarop met geel is aangeven waar geen of slecht bereik is. Deze peilingen werden gedaan aan de hand van klachten van inwoners van Andijk die dit meldden bij de dorpsraad.

Ontbrekende zendmast
Blauw is een schematische invulling van het bereik van de zendmast die gepland stond voor de Kleiakker. KPN haakte te elfder ure af nadat alles feitelijk in kannen en kruiken was. Nu die ontbreekt is het logisch dat er klachten zijn. Deze waarnemingen komen overeen met de dekkingskaarten van KPN voor wat de 4G, 3G en 2G netwerken aangaan. De overige providers (Tele2, T-Mobile, Vodaphone e.a.) tonen hetzelfde beeld.

Klacht indienen
De metingen worden gebruikt voor de groepsklacht die de dorpsraad in augustus gaat indienen. Heeft u ook slecht of geen bereik in Andijk, machtig de dorpsraad middels dit formulier om mede namens u een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten in Den Haag.

Lees verder

Dorpsraad gaat slecht GSM-bereik voorleggen aan Geschillencommissie Telecommunicatiediensten


Andijk | APB – De Dorpsraad Andijk gaat de klachten over het slecht GSM-bereik in Andijk voorleggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten in Den Haag. De dorpsraad heeft het voornemen een zogeheten ‘groepsklacht’ in te dienen. Dit houdt in dat de dorpsraad namens Andijkers die slecht GSM-bereik hebben een klacht gaat indienen.

De juridische afdeling van de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten gaat vervolgens de groepsklacht beoordelen of het als zodanig kan worden behandeld en als dat het geval is dan zal de commissie zich over deze zaak buigen waarbij partijen (dorpsraad en de providers) worden gehoord.

Lees verder

Dorpsraad Andijk: Korting GSM-abonnement mogelijk bij aanhoudende klachten

Foto 231231
imageAndijk | APB – Wie klachten heeft over het mobiele bereik in Andijk kan in aanmerking komen voor een korting op het abonnement wat men heeft afgesloten met KPN. Dit lijkt ook het geval te zijn bij andere providers, zoals Vodafone, althans dat wordt gemeld door een gebruiker van een mobiel-abonnement van Vodafone.

In gesprekken die de dorpsraad afgelopen dagen heeft gehouden met KPN is dit duidelijk geworden. Afhankelijk van het soort abonnement zal de korting hoger of lager uitpakken. Het lost het probleem in feite niet op maar omdat je als gebruiker niet ten volle gebruik kunt maken van het mobiele netwerk is dit een pleister op den wonde…

Lees verder

Dorpsraad: “Met wie heeft de wethouder gesproken over het mobiele bereik in Andijk?”

gsmbereikandijk
Andijk | APB – De Dorpsraad Andijk is op z’n zachtst gezegd verrast door de uitspraken van wethouder Hans Tigges (D66) over het  mobiele bereik in Andijk. Gisterenavond meldde de wethouder aan de leden van de raadscommissie dat het goed gaat met het bereik in Andijk en dat providers voor verbeteringen hebben gezorgd. Er zouden ook geen klachten meer zijn in de laatste drie maanden, aldus de wethouder.

KPN
De dorpsraad weet niet hoe de wethouder aan zijn beweringen komt want in een telefoongesprek vanochtend met KPN werd andermaal bevestigd dat het er nog steeds slecht aan toe gaat in Andijk, op alle netwerken zelfs: 2G, 3G en 4G. Dat wordt ook door KPN Webcare bevestigd aan de voorzitter van de dorpsraad.

Lees verder