Morgenavond buigt raadscommissie over Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan – Dorpsraad kritisch over plan

Op de agenda van de raadscommissievergadering van morgen staat o.a. het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan van de gemeente Medemblik, het GVVP zoals het wordt afgekort.

Het huidige verkeerbeleidsplan is verouderd en tevens zijn er lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen die aanleiding geven het beleid te herzien, schrijft het College van B&W aan de raad. De raad wordt voorgesteld het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022 vast te stellen.

Dorpsraad kritisch over plan

Uiteraard heeft de Dorpsraad Andijk het GVVP bekeken en komt tot de conclusie dat er nog veel aan hapert. Zo komen bepaalde zaken die met het ambtelijk apparaat zijn besproken niet in het plan terug wat nu behandeld wordt. Een van de belangrijkste onderwerpen wat Andijk aangaat is de Kleingouw. De dorpsraad raadt de raad aan dit plan niet in deze toestand aan te nemen.

Over een lengte van ruim 3 kilometer is er sprake van drie 30 km/u zones en twee 50 km/u zones. Een automobilist wordt zodoende op dit traject geconfronteerd met minimaal vier zonegrenzen. Binnen de zones komen zowel T-splitsingen als viersprongskruisingen voor. Binnen de 50 km/u zones betreft dit veelal voorrangskruisingen maar de T-splitsing naar Voorstuk is ook een voorrangskruising, wat je niet verwacht in een 30 km/u zone).

In het verleden heeft de Dorpsraad Andijk verschillende snelheidsmetingen verricht met een lasergun. Uit dat onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van het verkeer te hard rijdt op de Kleingouw, zowel in de 30 km-zones als op de twee stukken waar nu nog 50 km per uur gereden mag worden.

Belangrijke fietsroute

“We praten al jaren met de gemeente deze weg aan te passen zodat de verkeersveiligheid van de weg wordt verbeterd. Het is een belangrijk fietsroute voor schoolgaande kinderen die naar de Bangert-l, de Pyramide- en de Kuipersschool fietsen, maar ook kinderen die naar de middelbare scholen rijden in Stede Broec. Het is ook een belangrijke fietsroute voor sportende kinderen, die naar de gymzaal de Krimpen fietsen of naar Sporting Andijk. Bovendien is er geen alternatief, de Gedeputeerde Laanweg heeft geen fietspad en is nog gevaarlijker voor fietsende kinderen en de de Dijkweg is sowieso een omweg”, zegt Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk. “Toch blijkt uit dit plan dat de toekomstige situatie gelijk blijft, dan houdt in dat we jaren voor Jan-met-de-korte-achternaam bezig zijn geweest en dat wat we zijn overeengekomen met het ambtelijk apparaat kennelijk van tafel is geveegd.”

Gemiste kans

“Ook klagen aanwonenden over het zware vrachtverkeer op deze weg. Vooral eigenaren die aan deze weg wonen in een niet onderheid huis spreken van schade aan de woningen doordat wanneer er een vrachtwagen voorbij rijdt het huis staat te trillen. Er zijn er waar het servies uit de kast trilt. De weg moet worden afgesloten voor doorgaand vrachtverkeer, want er zijn vrachtwagens die de plateaus op de Gedeputeerde Laanweg vanwege de lading mijden en dan dwars door het dorp gaan”, ook daar was overeenstemming, maar ook dit zien we niet meer terug in dit plan. Hopelijk is het een omissie, dat men het vergeten heeft, maar als dat niet zo is dan is dit een gemiste kans”, aldus de dorpsraad.

Snelheid moet aangepakt worden!

De meeste klachten gaan over de snelheid, zegt de dorpsraad in een brief aan de gemeenteraad en de raadscommissie. “Niet alleen op de grotere wegen, zoals de Dijkweg, de Kleingouw en Middenweg, maar ook in de wijken waar je maar 30 km per uur mag rijden. Veel mensen klagen daarover maar ook dat er vrijwel niets hiertegen gedaan wordt door de gemeente en politie. Bijkomstigheid is ook dat de gemeente naar de politie wijst en de politie naar de gemeente. Dat is inmiddels een klassiek voorbeeld van het kastje naar de muur gestuurd worden…”

Trottoirs Dijkweg en Kleingouw!

Het is volgens de dorpsraad ook niet meer van deze tijd dat er aan de Dijkweg en aan de Kleingouw grote stukken zonder een trottoir is. De wegen stammen uit een tijd dat er nauwelijks gemotoriseerd verkeer was maar vandaag de dag zijn het ontsluitingswegen die het verkeer het dorp moeten uitleiden. Kinderen die naar school gaan, zoals op de Dijkweg, moeten dan gewoon op de rijbaan lopen, want er is geen trottoir. Dat geldt ook voor de Kleingouw, waar aan de zuidkant van de weg geen trottoir is. “Het enige wat we krijgen te horen is dat er weer regels zijn die dit tegenhouden of dat de weg (de Dijkweg – red) van het Hoogheemraadschap is. Maar dat is intussen toch veranderd?”

Ook het Waterkeringspad bovenop de Westfriese Omringdijk geeft veel klachten over racende wielrenners en zo nu en dan razende bromfietsen en ook slierten motorrijders. “Vooral tijdens de zomermaanden als veel mensen over de dijk wandelen of fietsen is de aanwezigheid van een racende peloton racefietsen reden om daarover te klagen. Ook motorrijders die daar rijden nemen het niet zo nauw met de regel dat het een ‘fietspad’ is… Tot op de dag van vandaag is het dat er niets aan gedaan wordt. Je krijgt te horen dat het wel eens voorkomt maar dat het niet leidt tot verontrustende klachten! Zulke uitspraken zijn gewoon een vrijbrief!”

Parkeerproblemen ongenoemd gebleven

Ook wijst de dorpsraad erop dat er kennelijk geen aandacht voor de parkeerproblemen in de wijken. “In de GVVP wordt niks over parkeren gesproken, terwijl de parkeerdruk fors toeneemt. In Andijk hebben we wijken die in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw zijn gestampt. In die tijd had een enkel bewoner een auto en tegenwoordig zijn dat bij zowat elk huishouden twee auto’s voor de deur staan en tal van bedrijfsbusjes. Het is nu zelfs zo dat er geparkeerd wordt op plaatsen waar dat niet mag, zoals op de hoeken en bochten van de weg, maar het kan ook niet anders als er geen parkeerruimte is. Ook de opmars van laadpalen maakt dat het probleem groter wordt. De wijken zijn er niet op gebouwd dat er zoveel auto’s geparkeerd kunnen worden. Een goed voorbeeld is de Meilag en de Meander, daar is nauwelijks voldoende parkeerruimte omdat de wijk zodanig is ingericht dat er geen ruimte over is. Het lijkt erop dat de gemeente denkt dat als we het niet noemen in dit plan het probleem dan ook niet bestaat. Het is een reëel probleem”, aldus de dorpsraad.

Fietssuggestiestroken op de Melkweg?

De Melkweg – foto Google Streetview – moet worden voorzien van fietssuggestiestroken…

In het GVVP staat ook vermeld dat de Melkweg, een doodlopende en 140 meter lange zijweg (verhard) van de Hoekweg moet worden voorzien van fietssuggestiestroken. “Aan deze weg bevinden zich twee woonhuizen, het enige verkeer wat daar is zijn de aanwonenden en een of twee agrariërs die op hun land moeten zijn. |En niet te vergeten, de postbezorger… Daar moeten dus fietssuggestiestroken op worden aangebracht volgens het plan…”, aldus Van Keulen.

‘Stakeholdersbijeenkomsten’ hadden lokaal gehouden moeten worden

Het steekt de dorpsraad dat de informatiebijeenkomsten, die hardnekkig worden genoemd als “stakeholdersbijeenkomsten’, over het GVVP niet lokaal zijn gehouden maar in Wognum, in het gemeentehuis. “We kwamen net uit een lock down begin 2021 en in maart en mei werden de eerste bijeenkomsten gehouden alsof er niets was gebeurd. Menigeen had daarom geen zin om helemaal naar Wognum af te reizen om met velen in een zaaltje te zitten terwijl het aantal besmettingen nog relatief hoog was. Maar er waren ook mensen die zeiden dat ze er niet konden komen want er rijd geen bus vanuit Andijk naar het gemeentehuis. En dan wordt, ter afsluiting een belangrijke “stakeholdersbijeenkomst” gehouden in de vakantieperiode! Ja, dan is het logisch dat er weinig respons uit Andijk was.”

Enquête nauwelijks bekend dus weinig ingevuld

De blauwe stippen gevende onderwerpen aan die vanuit de Kernvisie Andijk 2020-2030 naar voren zijn gekomen, de overige stippen zijn reacties van inwoners van Andijk en … Zwaagdijk West. Zie afbeelding hieronder.

Ook de enquête werd nauwelijks ingevuld door Andijkers, wel was er iemand die in Zwaagdijk West woont en een reeks opmerkingen had aangegeven in de interactieve kaart.

Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan

Het GVVP is in te zien op de website van de gemeente Medemblik

Bekijk hier de Kernvisie Andijk 2020-2030: https://kernvisieandijk.nl/wp-content/uploads/2021/03/20133_Kernvisie-AndijkDEF-samengevoegd.pdf

Raadscommissievergadering bijwonen of bekijken?

Wie de raadscommissie wil bijwonen kan dit doen door aanwezig te zijn voordat de vergadering om 19.30 uur begint. Je kunt ook thuis via internet de vergadering ‘bijwonen’ en zelf voor koffie, biertje en chips zorgen.

Bekijk hier de agenda:

Bekijk hier agendapunt 7.3 – Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (pfh. H. Nederpelt) – 20:55 uur (bij benadering)

Donderdag 26 januari neemt de gemeenteraad eem besluit op het voorstel

Advertentie

Eén reactie

  1. Het fietspad op de dijk bij Andijk is van slechte kwaliteit. Daar zou best wat aan gedaan mogen worden.

    Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: