Vanavond: Raadscommissievergadering – informatie over verkeersveiligheid in de polder bij Andijk

Na het kruispunt Ged. Laanweg / Kadijkweg is het kruispunt Driehuizen / Veenakkers een van de gevaarlijkste kruispuntenm in de polder Het Grootslag Oost – Foto Google Maps

Agenda

Vanavond begint de vergadering om 19.00 uur, dat is een half uur eerder dan te doen gebruikelijk is. De agenda van de raadscommissievergadering kan je hier lezen.

De vergadering is inline te volgen via deze link. Je moet dan zelf voor de koffie zorgen. Dat is anders op de locatie van de raadscommissievergadering, de vergadering is publiek toegankelijk en volgens de agenda word je welkom geheten door de heer J. Stam (VVD) als voorzitter van de raadscommissievergadering.


Wat Andijk aangaat zijn er de volgende onderwerpen die aan de orde komen:

Verkeersveiligheid Het Gootslag


Actieve informatie

Voortgang verkeersveiligheid Grootslag

Betreft CDA-motie over de verkeersveiligheid in het Grootslag, zoals aangenomen in de raad van juni 2021 in het kader van de Wegenoverdracht HHNK.

In juni 2021 hebben de burgemeester en toenmalig wethouder Kuipers een gesprek gehad met hoogheemraad Veenman. Hierin zijn geen concrete afspraken gemaakt; men wilde eerst de uitkomsten afwachten van een haalbaarheidsonderzoek dat HHNK op dat moment uitvoerde.
Het onderzoek betrof twee kruisingen: Driehuizen-Veenakkers en Gedeputeerde Laanweg-Kadijkweg. In november 2021 heeft Unihorn het haalbaarheidsonderzoek aangeboden aan de opdrachtgever (HHNK) en de gemeente.

In januari 2022 is er een bestuurlijk overleg geweest tussen toenmalig wethouder Van Langen en hoogheemraad Veenman naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek. Hierin heeft HHNK duidelijk gemaakt alleen nog in 2022 (vóór de overdrachtsdatum van de wegen per 1 januari 2023) een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van de twee kruisingen.

Er zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Unihorn wordt om een offerte gevraagd voor de verdere voorbereidingen van de aanpassingen van de twee kruisingen, voor zover die voorbereidingen nog in 2022 uitgevoerd kunnen worden.
  • De regie van de voorbereidingen gaat over van HHNK naar de gemeente.
  • De geschatte kosten van in totaal € 75.000 worden gelijkelijk verdeeld tussen HHNK en de gemeente.

De raad heeft bij het vaststellen van de Lentenota 2022 ingestemd met de gemeentelijke bijdrage van € 40.000,-. Ook HHNK heeft de bijdrage aan de voorbereidingen toegezegd. Daarmee is de weg vrijgekomen om de verdere voorbereidingen op te pakken. Unihorn is hier momenteel mee bezig.
Naast voornoemde twee kruisingen wordt in de motie van een derde kruising gerept. Hiermee wordt de kruising Gedeputeerde Laanweg-Driehuizen bedoeld. Dit is een T-kruising, waar HHNK al enige tijd geleden een middengeleider heeft geplaatst. Daarmee is de veiligheid sterk verbeterd.


Ontwerp omgevingsvergunning Wings of Change Schoolweg 4 Andijk (pfh. J. Broeders) – 20:25

De raad wordt voorgesteld te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden en het vergunnen van bouwwerken ten behoeve van de opvang van roofvogels en de daarmee samenhangende educatie en dagbesteding en tevens het gebruiken van gronden en het vergunnen van bouwwerken ten behoeve van een paardrijbak aan de Schoolweg 4 in Andijk.


Uitloop

Als de vergadering uitloopt, en dat is niet geheel ondenkbaar, dan wordt deze voortgezet op donderdag 22 september a.s.


Kijktip:

Informatiebijeenkomst Integraal Veiligheidsplan 2023- 2026

Maandag, 26 september 2022 20:30 uur | Deze vergadering is live mee te kijken en later terug te kijken

\Voor dit evenement is (nog) geen agenda beschikbaar, later meer!

Advertentie
%d bloggers liken dit: