Verslag wijkbijeenkomst Andijk-Centrum, energietransitie

Verslag wijkbijeenkomst Andijk-Centrum, energietransitie

Na een correcte toegangscontrole, werden we keurig met koffie en een koekje ontvangen. Zo was er gelegenheid om even wat mensen informeel te spreken. Ik heb zeer goed met wethouder Harry Nederpelt kunnen spreken.

De wethouder bleek goed geinformeerd, heeft contact met relevante partijen zoals Liander en Tennet. Ook over ontwikkelingen op langere termijn, zoals waterstof, is hij goed op de hoogte.

Samen met de wethouder en zijn team, waren er ca 50 mensen in de zaal.

De bijeenkomst begon met twee korte introducties die niet alleen vriendelijk en informatief waren, maar ook de grootste druk wegnamen. Er moet niets, zeker niet op korte termijn.

Het ging er nu eigenlijk vooral om: wat is de staat van uw huis ten aanzien van de energietranssitie en wat ziet u voor mogelijkheden.

Wel werd de (impliciete) suggestie gedaan dat de stroom voor warmtepompen groen is en dat het wat de infrastructuur betreft allemaal wel zou kunnen

Vervolgens werden 4 tafels geintroduceerd waar we verdeeld in 4 groepen, bij toerbuurt met elkaar en een gespreksleider gedachten uit konden wisselen. De tafels;

 1. Locatie en mogelijkheden van onze huizen. Geleid door iemand van “overmorgen”: die vooral bezig was om informatie over onze huizen in de wijk te krijgen.
 2. Woning, geleid door iemand wiens huis geisoleerd was en panelen en warmtepomp had. Volgens meerdere deelnemers werd het een (te?) rooskleurig plaatje, vooral financieel. Op zich was het goed om een concreet voorbeeld te krijgen. Extrapolatie naar je eigen situatie was niet goed mogelijk. Ook ev energiebesparingslening is interessant, niet dekkend, hooguit ondersteunend,Wel zijn vanuit de groep kritische punten naar voren gebracht.
 3. Samenwerking, geleid door twee medewerkers. Vragend, suggesties doen. Er kwam, mogelijk door onze wat grotere groep niet zoveel uit.
 4. Vragen, met de 3 voorgaande groepen waren reeds een paar belangrijke vragen op papier gekomen. In onze groep waren de belangrijkste vragen reeds ter tafel gekomen en bediscussieerd.

Eigenlijk waren sommige groepen te groot en was de tijd te kort om een goede discussie te voeren.

Als ik inschat hoe veruit de meesten erin zaten, was dat zeer kritisch en afwijzend, in ieder geval op de korte termijn. Toen gaandeweg bleek dat er geen druk op korte termijn was, werd men geinteresseerder naar mogelijkheden en praktische problemen. Zo werd er aan het eind een document met stappenplan gegeven, van isolatie tot warmtepomp en welk type.

Bij de laatste stap werd aangegeven dat je die kon maken als je toe was aan vervanging van je huidige ketel.

Een paar punten bleven voor mij en veel anderen duidelijk staan.

 1. Stroom is op dit moment hoofdzakelijk grijs (Niet-groen). Het effect op de gewenste CO2 reductie is niet optimaal. Of er al sprake is van enige reductie werd niet echt duidelijk. Daar kwamen verschillende geluiden uit. Vooral die met een zweem van belang leken positiever.
 2. Als we nu allemaal van het gas af en aan de warmtepomp en zonnepanelen gaan, dan is het elektriciteitsnet er niet op berekend. Of het net het wel aankan als we dat mondjesmaat doen, dat is de vraag. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat de partij die de transitie stimuleert het risico heel klein vindt en dat de deelnemers het risico ervaren als te groot.
 3. Kosten. De aanschaf en installatie en onderhoud werden volgens de meeste teamleden wel erg positief gebracht, evenals de winst van lagere energiekosten. De schattingen en berekeningen van enkele deelnemers konden echter niet weerlegd worden. Andersom kon dat ook niet van de door het team ingebrachte getallen. Bij ons bleef daardoor wel een beetje het gevoel van té mooi hangen.

Het idee was wel dat in de loop van de tijd apparaten beter en goedkoper zouden kunnen worden.

Ook zou de stroom goedkoper worden en het gas duurder, zo werd ons een jaar geleden voorgehouden, en zie nu……… .

Al met al toch een redelijk geslaagde bijeenkomst, die zeker positief bedoeld is. Het heeft bij de deelnemers de directe weerstand: NIET NU!, verminderd en voorzichtig omgezet in een licht positievere houding: wat zouden voor mij de komende stappen kunnen zijn?

Of de deelnemers met alle ingebrachte remmingen, bezwaren en problemen, zich goed gehoord voelden, betwijfel ik. En mede daardoor ben ik bang dat de meeste mensen minder geneigd zullen zijn om nu al zinvolle stappen te zetten.

Alles overwegend kan ik concluderen dat het een nuttige bijeenkomst was.

Cultura, 1 november 2021, 19:30

Verslag tbv Dorpsraad: Wouter van Eek, Langeweer Andijk-centrum

Foto door Magda Ehlers op Pexels.com – bewerking CAPAND

6 Reacties

 1. Vandaag las ik dat vooral in polders, oudere stadswijken en dorpen verouderde delen van het stroomnet de toevoer niet aankunnen waardoor zonnepanelen dan uitgeschakeld worden. Netbeheerders kregen dit jaar al ruim 3200 klachten, bijna het dubbele van een jaar ervoor. En dat gebeurt dan juist als het zonnig is en de opbrengs van de zonnepanelen hoog kan zijn. Overheid en netbeheerders hebben de capaciteit van netwerken onvoldoende snel op niveau gebracht. En wat is de invloed van de zonnepaneelparken in de omgeving daarbij.

  Like

 2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en SCW Alkmaar hebben de publieksprijs bij het Waterinnovatiefestival 2021 gewonnen. Samen realiseren ze in Alkmaar een watervergassingsfabriek waarmee vanuit afvalwater groen gas of waterstof wordt gemaakt. De prijsuitreiking was op 2 december.

  SCW bouwt als eerste ter wereld op industriële schaal een superkritische watervergassingsfabriek. Water is superkritisch boven 375 graden Celsius en 221 bar. Dan ontleden alle natte organische reststromen in een syngas dat kan worden omgezet in gas of waterstof.

  De komende 5 jaar wil SCW met de Gasunie een half miljard m3 aan groengas productiecapaciteit realiseren. Daarnaast heeft SCW een CCU technologie ontwikkeld waarmee CO2 wordt vastgelegd in nuttige producten.

  Like

 3. Vanmorgen las ik in een krant dat er op het Oostvoornse Meer drijvende eilandjes voor zonnepanelen worden gemaakt om zo te testen of hier energie mee gewonnen kan worden en of dit bij geslaagde testen o.m. ook op de Noordzee zou kunnen gebeuren. Zelf heb ik al enkele jaren in reacties gepleit voor proefnemingen op dit gebied.

  Like

 4. Ik las vandaag een bericht waaruit blijkt dat je nu kennelijk ook mobiele zonnepanelen kunt krijgen die je kunt aansluiten op een stopcontact en bijvoorbeeld op een plat dak, een schuur of in een tuin kunt plaatsen
  De opgewekte energie gaat naar het eigen thuisnetwerk en zo de eigen apparaten. Voorlopig moet gedacht worden aan zo’n 700 euro voor een exemplaar van zo’n 1,70 x 1,08 x 0,125 meter maar als het bekender is zal dat best sterk kunnen gaan dalen. Een eventueel overschot aan energie wordt teruggeleverd aan het net.

  Like

 5. Recent zijn er nieuwe dakpannen geplaatst op het dak van de woning waar ik woon. Die kunnen wat CO 2 opvangen en ze glanzen nog mooi ook. En op 18 oktober zijn er 10 zonnepanelen geplaatst. Dat is mijn kleine bijdrage aan de energietransitie maar het geeft een goed gevoel.

  Like

 6. Tot mijn volle tevredenheid zijn er recent nieuwe dakpannen op het dak geplaatst van mijn woning. Deze dakpannen kunnen CO 2 opvangen. en glanzen ook nog eens meer dan de eerdere exemplaren. En op 18 oktober zijn er ook 10 zonnepanelen op het dak geplaatst.

  Nu vraag ik me weleens af of het niet mogelijk zou zijn om drijvende eilanden met zonnepanelen te maken. De kosten zouden dan relatief laag kunnen zijn en de opbrengsten hoog en de horizonvervuiling zou dan beperkt of zelfs afwezig zijn. En dergelijke eilanden zouden in een aantal gevallen gesitueerd kunnen worden bij windmolenparken met zo nauwelijks extra hinder.

  Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: