Wetenschappelijke informatie over de huidige stand van onderzoek naar histamine en histamine-intolerantie

Wetenschappelijke informatie over de huidige stand van onderzoek naar histamine en histamine-intolerantie
Visgerechten

Er is nog maar weinig wetenschappelijke informatie te vinden over histamine en histamine-intolerantie. Het artikel dat nu volgt geeft een summiere verhandeling van een wetenschappelijke studie dat op de website van de Amerikaanse National Center for Biotechnology Information is gepubliceerd, een website van de Amerikaanse overheid. (in Nederland kennen we ook zoiets bij de rijksoverheid: helaas gaat het daar niet over histamine en histamine-intolerantie).

Recent is een uitgebreid artikel verschenen over histaminen en histamine-intolerantie en dan met betrekking tot de huidige stand van zaken. Het artikel is van Spaanse origine maar wordt wereldwijd verspreid getuige de vele aanhalingen daarvan op internet.

De auteurs van het artikel zijn Oriol Comas-Basté, Sònia Sánchez-Pérez, Maria Teresa Veciana-Nogués, Mariluz Latorre-Moratalla, and María del Carmen Vidal-Carou. Ze zijn verbonden aan:

Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Campus de l’Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona, Av. Prat de la Riba 171, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Spain2Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA·UB), Universitat de Barcelona, Av. Prat de la Riba 171, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Spain Xarxa de Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya (XaRTA), C/Baldiri Reixac 4, 08028 Barcelona, Spain

Wetenschappelijke informatie over de huidige stand van onderzoek naar histamine en histamine-intolerantie
Kaas

Histamine Intolerance: The Current State of the Art

Het is een zeer uitgebreid artikel dat in augustus 2020 werd gepubliceerd en veel wetenschappelijke informatie bevat, ook over voeding (met tal van verwijzingen) in relatie tot histamine. Het artikel maakt deel uit van een nog grotere verzameling van artikelen over histamine en dat de titel draagt “New Developments in Histamine Research” (nieuwe ontwikkeleingen op het gebied van histamine-onderzoek) en naar alle waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2021 compleet zal zijn. Uiteraard is het onderzoek in het Engels maar voor de lezers die de Engelse taal niet of in onvoldoende mate beheersen hebben we deze site in een door Google vertaalde versie laten omzetten.

Belangrijk

Het is niet de bedoeling van dit artikel om (specifiek) medisch advies te geven, maar om lezers informatie te verstrekken om hun gezondheid en hun gediagnosticeerde aandoeningen beter te begrijpen. Er wordt geen specifiek medisch advies gegeven en wij raden u aan om een gekwalificeerde arts te raadplegen voor diagnose en eventuele behandeling en voor antwoorden op uw persoonlijke vragen. Wij kunnen en nemen geen vragen in behandeling.

Histaminevergiftiging (intoxinatie)

Er is een meta-analyse die in 2018 werd uitgevoerd van verschillende wetenschappelijke publicaties van histaminevergiftiging tussen 1959 en 2013. Deze analyse toonde aan dat het veroorzakende voedsel in 98% van de gevallen vis was en het resterende percentage werd toegeschreven aan kaas. Onder vis wordt in principe alle zeedieren begrepen. Het artikel beschrijft uitvoerig de verschillende onderzoeken en in de meeste gevallen wordt daar ook naar verwezen (links).

Symptomen

Het artikel gaat uitgebreid in op de vastgestelde gezondheidsklachten van mensen met histamine-intolerantie

Wetenschappelijke informatie over de huidige stand van onderzoek naar histamine en histamine-intolerantie
Belangrijkste symptomen van histamine-intolerantie en mogelijk overeenkomstige histaminereceptoren

Urticaria (netelroos), pruritus (jeuk), diarree, buikpijn, braken, obstipatie, hoesten, rhinitis (slijmvliesontsteking) en hoofdpijn zijn de meest voorkomende symptomen die hiermee in verband kunnen worden gebracht. Alleen een onderzoek dat door een arts wordt gedaan kan dit vaststellen.

DAO-enzym

In dit artikel wordt ook uitvoerig stilgestaan bij DAO-deficiëntie (verstoorde werking van het enzym), het enzym wat histamine afbreekt in je lichaam. Uit deze beschrijving blijkt dat het causaal verband de grondslag is waarom bij de een DAO-supplementen wel werken en niet bij een ander: het komt hierop neer wat is de oorzaak dat het DAO-enzym niet of in onvoldoende mate werkt?

Wetenschappelijke informatie over de huidige stand van onderzoek naar histamine en histamine-intolerantie

Aandoeningen aan het darmgestel is er een, maar alcohol en bepaalde medicatie kunnen ook invloed hebben op de werking van het enzym (zie lijst). Geschat wordt dat ongeveer 20% van de Europese bevolking regelmatig DAO-remmende geneesmiddelen gebruikt, waardoor het aantal mensen dat vatbaar is voor de nadelige effecten van histamine via de voeding aanzienlijk toeneemt.

Aandoeningen aan het darmgestel kunnen o.a. genetisch zijn (aangeboren) of door een ziekte zijn veroorzaakt, maar ook door of als gevolg van een operatie, bestraling, chemotherapie of anderszins.

Het is overigens niet de bedoeling om zelf te gaan experimenteren met je medicatie of het gebruik van medicijnen te stoppen zonder dit te hebben overlegd met je behandelende arts! Experimenteren of het laten staan van medicijnen kan ernstige gevolgen hebben!

Histamine wordt wijd verspreid in verschillende voedselcategorieën en in zeer variabele concentraties, aangezien de accumulatie ervan wordt beïnvloed door meerdere factoren. In vers voedsel zoals vis en vlees, en in sommige afgeleide producten, is de aanwezigheid van histamine te wijten aan een gebrek aan versheid of een onvoldoende hygiënische kwaliteit van de grondstoffen en / of productieprocessen. Om deze reden kunnen vlees en vis worden geconsumeerd in het kader van een dieet met weinig histamine, zolang de versheid gegarandeerd is. Daarentegen worden gefermenteerde producten systematisch uitgesloten, vanwege de grote kans dat ze histamine bevatten. Andere voedingsmiddelen zoals spinazie, aubergine en tomaten moeten om dezelfde reden ook worden vermeden. Over het algemeen worden al deze bovengenoemde voedingsmiddelen unaniem geëlimineerd in de meeste gepubliceerde diëten met weinig histamine.

Hieronder een overzicht van voedsel en de hoeveelheid histamine per eenheid

Wetenschappelijke informatie over de huidige stand van onderzoek naar histamine en histamine-intolerantie
Overzicht van voedsel en de hoeveelheid histamine per eenheid

Diagnose

De auteurs gaan ook in op de wijze van diagnosticeren van histamine-intolerantie en de wijze van behandeling. Dit geeft tevens een beeld waarom het niet eenvoudig is voor een arts om deze diagnose te stellen. De diagnose van histamine-intolerantie wordt meestal gesteld na uitsluiting van allergische symptomen en door de aanwezigheid van ten minste twee klinische manifestaties en hun verbetering of remissie na het volgen van een histaminearm dieet. Er worden momenteel verschillende complementaire tests voorgesteld om de diagnose van deze intolerantie te verbeteren, onder meer gebaseerd op het bepalen van de DAO-activiteit in bloed- of darmbiopsiestalen of op het identificeren van genetische of metabolische urinemarkers met niet-invasieve technieken.

Behandeling

De klinische behandeling wordt voornamelijk uitgevoerd door de follow-up van een dieet met een laag histaminegehalte, hoewel er geen consensus bestaat over de lijst van uit te sluiten voedingsmiddelen. Toch zijn er verschillende klinische onderzoeken die de doeltreffendheid van deze voedingsinterventie aantonen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met symptomen van histamine-intolerantie. Orale suppletie met exogeen DAO-enzym uit varkensnieren wordt ook gebruikt om het vermogen van de darmen om voedingshistamine af te breken te verbeteren. Hoewel er maar weinig werken zijn die de klinische werkzaamheid van deze preventieve behandeling hebben onderzocht, zijn tot dusver veelbelovende resultaten behaald. Er wordt momenteel ook onderzoek gedaan om nieuwe bronnen van DAO-enzym te identificeren, vooral van plantaardige oorsprong, vanwege het hogere katalytische vermogen en andere potentiële productieve en commerciële voordelen.

Publicaties

 • Vertaling in het Nederlands van de publicatie door Google (afhankelijk van de capaciteit van je computer of smartphone in relatie tot de snelheid waarmee informatie wordt verzonden kan het vertalen van het artikel meer tijd innemen dan wanneer je het oorspronkelijke artikel oproept);
 • Engelstalige publicatie op de website van de National Center for Biotechnology Information;
 • De publicatie van het onderzoek als een PDF-bestand.

Gerelateerde publicaties

 1. Level of Biogenic Amines in Red and White Wines, Dietary Exposure, and Histamine-Mediated Symptoms upon Wine Ingestion Esposito et al., Molecules, 2019
 2. Biogenic Amines in Plant-Origin Foods: Are they Frequently Underestimated in Low-Histamine Diets? Sánchez-Pérez et al., Foods, 2018
 3. Establishment of a Novel Oral Murine Model of Ricin Intoxication and Efficacy Assessment of Ovine Ricin Antitoxins Sarah J. Whitfield et al., Toxins (Basel), 2020
 4. Increasing Expiratory Hydrogen in Lactose Intolerance Is Associated with Additional Food Intolerance/Malabsorption Wolfgang J. Schnedl et al., Nutrients
 5. The Cardio Connection: Heart Health Influences Ocular Diseases, Study Says Cardiology Advisor, 2020
 6. Development of promising oximes against nerve agent and/or pesticide intoxication Musilek, Kamil et al., Main Group Chemistry, 2010
 7. Metabolic profiling of four synthetic stimulants, including the novel indanyl-cathinone 5-PPDi, after human hepatocyte incubation Fabregat-Safont et al., Journal of Pharmaceutical Analysis, 2020
 8. Characteristics and outcome of impacted button batteries among young children less than 7 years of age in China: a retrospective analysis of 116 cases Tao Huang et al., World Journal of Pediatrics, 2018

Afbeeldingen

 • Visgerecht, foto door Dana Tentis op Pexels.com
 • Kaas, foto door Pixabay op Pexels.com

Advertentie
%d bloggers liken dit: