Kernvisie Andijk 2020-2030 binnenkort online

Binnenkort verschijnt de Kernvisie Andijk 2020-2030 online! Dat meldt de Dorpsraad Andijk die in 2019 een stuurgroep formeerde uit inwoners van Andijk die gezamenlijk aan de slag gingen in 2020 om onderzoek te verrichten naar de wensen en ideeën van de inwoners van het meest uitgestrekte IJsselmeerdorp dat wereldwijd bekendheid geniet! “De stuurgroep startte vorig jaar op 31 januari met de eerste bijeenkomst die op de planning stond. Dat het meteen de laatste zou worden was op dat moment nog niet duidelijk”, zegt Gerrit van Keulen van de dorpsraad. “Op 31 januari wordt de Kernvisie Andijk 2020-2030 gelanceerd, speciaal voor de inwoners van Andijk!”

Vertalen naar een werkplan

In de kernvisie staan de resultaten die uit het onderzoek zijn voortgekomen. Dat wordt in dit jaar vertaald naar een werkplan die in samenwerking met de gemeente Medemblik wordt opgesteld.

De bijeenkomst van 31 januari 2020 met Monique Burger – Foto © Corina Sas | KVA20

Veel werk verzet

“Er is ontzettend veel werk verricht door de stuurgroep”, weet Van Keulen te vertellen. “Zo zijn er tientallen foto’s gemaakt in en buiten het dorp en waarvan een aantal in deze kernvisie zijn opgenomen, maar er werd ook veel (basis)informatie verzameld en ander documentatiemateriaal, enerzijds om bepaalde zaken te controleren of als grondslag voor een bepaald onderdeel. Dat klinkt allemaal vaag, maar het is, zoals een van de stuurgroepsleden dat meldde, bijkans wetenschappelijk samengesteld en gedocumenteerd. Welke bronnen dat allemaal zijn staat ook in dit document genoteerd. Evenals alle Andijkers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de kernvisie! We zijn hen zeer erkentelijk hiervoor en dat geldt ook voor de honderden Andijkers die de vragenlijsten hebben ingevuld of op andere wijze ons van gegevens hebben voorzien! Alle informatie werd ook nog eens geanalyseerd en vertaald naar een kernvisie, een flinke klus! En met gepaste trots mogen we dit document straks delen met onze dorpsgenoten en op een nog vast te stellen datum zal de Kernvisie Andijk 2020-2030 ook officieel worden aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik en de leden van de gemeenteraad!”

%d bloggers liken dit: