#Corona Medemblik: forse stijging aantal besmettingen | De 8 gemeenten gezamenlijk: bijna 1.200 besmettingen

#Corona Medemblik: forse stijging aantal besmettingen | De 8 gemeenten gezamenlijk: bijna 1.200 besmettingen

Het aantal COVID-19-patiënten in de gemeente Medemblik dat als besmet is aangemeld bij het RIVM bedraagt in de periode 2 – 15 december: 356 personen – een stijging van 70% van het aantal van vorige week. In relatieve zin gaat het om 789,3 inwoners per 100.000.

In totaal zijn er 1.194 mensen besmet in de 8 gemeenten door het coronavirus. Dat waren waren er 977 een week geleden.

In relatieve zin zijn de uitschieters: Enkhuizen en Medemblik met respectievelijk 1.113,4 en 789,3 gevallen per 100.000 inwoners. In beide gevallen bijna het dubbele van de aantallen van vorige week. Deze cijfers maken het makkelijk om vergelijkingen te maken tussen 2 of meer plaatsen. Daardoor krijg je soms situaties dat een plaats ten opzichte van een naburige gemeente veel minder inwoners heeft en minder besmetting maar dat dit in relatieve zin de buurgemeente overstijgt.

Voor alle duidelijkheid, dit is geen vergelijking met het aantal gevallen in de eerste golf die zich voordeed in het voorjaar.

PlaatsAantalPlaatsAantal
Hollands Kroon189/ 390.2Drechterland105 / 532.5
Opmeer71 / 599.9Stede Broec145 / 667.4
Koggenland89 / 391.2Enkhuizen207 / 1113.4
Hoorn388 / 529.6Medemblik356 / 789,3
Absolute en relatieve getallen per 100.000 inwoners

Volgens het RIVM zijn patiënten aangemeld die opgenomen zijn in een ziekenhuis, zij zijn afkomstig uit Hollands Kroon 2, Hoorn 1 en Koggenland 1.

Er zijn twee personen overleden aan de gevolgen van het virus, dat gebeurde in de gemeente Medemblik en de gemeente Hollands Kroon

Kijk hier wat je moet doen of laten om besmetting te voorkomen.

NEDERLAND

Wekelijkse update: 9 december t/m 15 december 2020

 Afgelopen weekVoorgaande week
Meldingen van coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome –CoV Coronavirus -2  
Aantal nieuwe meldingen58.41243.103
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE)14801229
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE)222179
Overleden398338
   
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  testlocaties per kalenderweekweek 50week 49
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is439.514321.432
Aantal positieve testen52.81337.475
Percentage positieve testen12,0%11,7%

GGD HOLLANDS NOORDEN

Zorgen over coronavirus nemen toe

17-12-2020

GGD-belevingsonderzoek coronacrisis

Eén op de drie inwoners uit Noord-Holland Noord voelt zich onrustig door de coronacrisis. Eén op de zes inwoners voelt zich eenzaam of depressief. Dat blijkt uit een onderzoek naar de beleving van de coronacrisis in de regio. In november deed GGD Hollands Noorden voor de derde keer een dergelijk onderzoek. Ruim zesentwintighonderd inwoners van 16 jaar en ouder deden mee aan het online onderzoek. Een opvallende constatering is ook dat maar weinig mensen meer saamhorigheid in de samenleving ervaren.

Uit het onderzoek blijkt ook dat inwoners zich meer zorgen over de effecten van coronavirus maken dan in juni, toen een vergelijkbaar onderzoek werd gehouden. In april was de zorg evenwel nog iets hoger dan de in november gemeten uitkomst. Bijna tachtig procent van de bevolking maakt zich zorgen over de economie en zeventig procent over de omvang van de uitbraak. De helft van de respondenten is ongerust om de gezondheid van familie of vrienden. Zorg om de eigen gezondheid speelt bij bijna dertig procent van de deelnemers aan het onderzoek. Het opvolgen van de maatregelen lukt de meeste inwoners. De bereidheid is sinds juni toegenomen. Meer dan de helft vindt dat de Nederlandse bevolking zich onvoldoende aan de maatregelen houdt.

Uit het onderzoek van de GGD blijkt ook dat ruim zeventig procent van de deelnemers vertrouwen heeft in de overheid als het gaat om de maatregelen die worden genomen de uitbraak van het coronavirus te beteugelen. Dat is iets lager dan in eerdere peilingen van de GGD. Ruim veertig procent van de respondenten gebruikt de CoronaMelder-app. Van deze groep zegt bijna zestig procent in quarantaine te gaan als dat nodig blijkt. Een relatief grote groep (46 procent) is niet van plan de app te downloaden.

Ten opzichte van de meting in juni zijn meer mensen bereid zich te laten testen bij klachten. Uit het belevingsonderzoek blijkt dat dertien procent van de inwoners uit onze regio niet bereid is zich te laten vaccineren. In juni lag dit percentage hoger: 23 procent.

Klik hier om het onderzoek te lezen. 

%d bloggers liken dit: