Provincie reserveert ruim 5 miljoen voor ontwikkeling stationsgebied Hoorn

Gedeputeerde Staten stellen 5,5 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van de Poort van Hoorn, het stationsgebied van Hoorn. Gemeente Hoorn vroeg om geld uit het OV-fonds van de provincie Noord-Holland om de plannen voor het gebied rond te krijgen.

Het gaat om een reservering. De definitieve aanvraag door de gemeente Hoorn voor de subsidie van de provincie vindt naar verwachting plaats in 2021.

Optimale reis van deur tot deur
Het geld is bedoeld om de reis van deur tot deur te verbeteren zodat reizigers snel kunnen overstappen op het vervoersmiddel naar keuze. Ook wordt het bus- en stationsplein aantrekkelijk ingericht waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast wordt met gemeenten en vervoerders op de Hoornse lijn (stations gelegen tussen Hoorn en Zaandam) en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bekeken hoe Hoorn als knooppunt optimaal kan functioneren voor woon-werkverkeer in de regio en voor de MRA.

Om reizigers makkelijk te laten overstappen op bus, trein, fiets of auto worden verschillende vervoersmiddelen bij elkaar gebracht aan de noordkant van het station. Het busstation wordt ook hiernaartoe verplaatst. Daarnaast zijn er straks voldoende parkeerplekken voor fiets en auto en goede verbindingen naar het bus- en treinstation. In het stationsgebied worden veilige wandel- en fietsroutes aangelegd en op een logische manier aangesloten op de bestaande routes.

Regionale rol
Cees Loggen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening: “We zien dat Hoorn een steeds grotere rol speelt voor de MRA. Met plannen voor minimaal 1.000 nieuwe woningen levert Hoorn een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave voor Noord-Holland Noord. Een goed bereikbaar knooppunt en een aantrekkelijk stationsgebied met bedrijvigheid draagt bij aan prettig wonen en verblijven in de provincie Noord-Holland.” 

Poort van Hoorn
Gemeente Hoorn, ProRail, NS en provincie Noord-Holland werkten de afgelopen 2 jaar aan plannen voor het stationsgebied; de Poort van Hoorn. Hierbij wordt zowel de zuidelijke alsook de noordelijke zijde van het station herzien. Het stedenbouwkundig plan wordt afgerond en momenteel wordt gewerkt aan een businesscase om de plannen financieel rond te krijgen. 

OV-knooppunten
Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen we files en CO2-uitstoot. Lees meer over het programma OV-knooppunten

%d bloggers liken dit: