Raadscommissie: ‘Zon op dak!’

Een samengestelde foto van een aantal raadscommissieleden – Foto © CAPAND

Het lijkt erop dat bij de behandeling van de Bespreeknotitie ‘Beleidskader Zon op Land’ de raad in meer of mindere mate terughoudend is als het om nog meer zonneweides gaat in de gemeente Medemblik. Dat geldt ook voor ‘kleine’ windmolens. Grote windmolens zijn volgens wethouder Nederpelt (CDA) sowieso een “No go!” Helaas werd het vanwege de tijd niet geheel duidelijk welke standpunten de verschillende fracties nog verder innemen en ook vanwege het uitvallen van het geluid. Het merendeel van de fracties zet de standpunten op papier en stuurt die richting de griffie.

Zon op dak

Duidelijk was wel dat diverse fracties zich uitspraken over ‘zon op land’, dat werd eerder ‘zon op dak’ (zonnepanelen op daken) zoals Piet Mosch van GemeenteBelangen aangaf die de brief aanhaalde van de Dorpsraad Andijk en het rapport van Deloitte. Mosch ziet daardoor “genoeg ruimte” daarbij verwijzend naar de 3,9 km2 aan oppervlakte aan daken die geschikt zijn voor zonnepanelen en wat is vastgesteld door Deloitte. Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik citeerde uit de brief van de dorpsraad, dat de 3,9 km2 gelijk staat aan ruim 550 voetbalvelden. Berlijn herhaalde fijntjes dat hij niets zag in eilanden op het IJsselmeer. De brief werd ook nog aangehaald door Ria Manshanden van GroenLinks om te onderstrepen dat de fractie ook kiest voor ‘zon op dak’ om “kostbare landbouwgrond” te behouden. Ook Tom Beuker van de PvdA gaf duidelijk te kennen voor ‘zon op dak’ te gaan. Jan de Vries van de VVD herhaalde diverse keren dat ook de VVD voor ‘zon op dak’ gaat.

De wethouder, Harry Nederpelt (CDA), kon nog niet inhoudelijk reageren omdat de fracties hun politieke standpunten nog moeten inleveren bij de griffie.

De gemeenteraad neemt op donderdag 17 december a.s. een besluit tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar.

%d bloggers liken dit: