Raadscommissie: Transitievisie warmte en ‘zon op land’

Raadscommissie: Transitievisie warmte en ‘zon op land’ | Foto © CAPAND

Maandagavond 7 december a.s., om 20:30 uur, komt de raadscommissie weer digitaal bijeen om de volgende onderwerpen te bespreken:

  • Transitievisie Warmte gemeente Medemblik
  • Bespreeknotitie ‘beleidskader zon op land’

Pact van West-Friesland 7.1
West-Friesland formuleerde in het Pact van West-Friesland 7.1 de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat in West-Friesland in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. Dat is een forse opgave. Realisatie van de ambitie om energieneutraal te worden vraagt zowel om het realiseren van grootschalige energiebesparing (het verminderen van de vraag) als het zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming van het gebruik en het vergroten van het aanbod van duurzame energie. West-Friesland is zich bewust van de omvang en complexiteit van de ambitie om energieneutraal te worden. Aardgasvrije wijken zijn onlosmakelijk verbonden aan de ambitie energieneutraal. Energiebesparing in de gebouwde omgeving maakt hier een belangrijk onderdeel van.

%d bloggers liken dit: