Raadscommissievergadering gemeente Medemblik

De raadscommissie vergadert vanavond (foto © CAPAND)

Vanavond wordt er weer een digitale een raadscommissievergadering gehouden.

  1. Je vindt hier de AGENDA van deze raadscommissievergadering;
  2. De raadscommissievergadering kan gevolgd worden via internet;
  3. De raadscommissievergadering begint om 1930 uur plaatselijke tijd;
  4. De heer J. Stam is zit de raadscommissievergadering voor;
  5. Rond de klok van 2145 uur wordt de raadscommissievergadering beëindigd, althans dit tijdstip staat als zodanig op de Agenda (zie 1) vermeld;
  6. Belangrijkste onderwerpen voor deze raadscommissievergaderingen zijn de voorstellen van het college met betrekking tot de belasting:

    Op 19 november 2020 is de begroting 2021 vastgesteld. In deze begroting is rekening gehouden met het aanpassen van belastingen en tarieven. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de verordeningen die nu aan de raad worden aangeboden. De raad is immers bevoegd om deze verordeningen vast te stellen. De belastingverordeningen moeten in overeenstemming zijn met de in de paragraaf Lokale Heffingen bij de begroting 2021 vermelde uitgangspunten. Daarnaast zijn de verordeningen opnieuw getoetst en aangepast aan wet- en regelgeving en jurisprudentie.
pdf DOC-20-302220 – Raadsvoorstel “Belastingvoorstellen 2021” (65KB)
pdf DOC-20-312105 – Bijlage 1. Verordening Onroerende zaakbelastingen 2021 (110KB)
pdf DOC-20-312180 – Bijlage 2. Verordening Hondenbelasting 2021 (110KB)
pdf DOC-20-312255 – Bijlage 3. Verordening Verblijfsbelasting 2021 (106KB)
pdf DOC-20-312257 – Bijlage 4. Verordening Forensenbelasting 2021 (103KB)
pdf DOC-20-312260 – Bijlage 5. Verordening Waterverblijfsbelasting 2021 (109KB)
pdf DOC-20-313451 – Bijlage 6. Verordening Afvalstoffenheffing 2021 (108KB)
pdf DOC-20-312261 – Bijlage 7. Verordening Rioolheffing 2021 (125KB)
pdf DOC-20-312262 – Bijlage 8. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021 (114KB)
pdf DOC-20-312264 – Bijlage 9. Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2021 (60KB)
pdf DOC-20-312266 – Bijlage 10. Legesverordening 2021 (120KB)
pdf DOC-20-312269 – Bijlage 11. Tarieventabel Legesverordening 2021 (34KB)
pdf DOC-20-312270 – Bijlage 12. Verordening Marktgelden 2021 (110KB)
pdf Beantwoording Commissievragen PWF raadscie. 3-12 agendapunt 10.1 Belastingvoorstellen 2021.docx (82KB)
pdf Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 3-12 agendapunt 10.1 Belastingvoorstellen 2021.docx (83KB)
pdf Beantwoording commissievragen Hart voor Medemblik raadscie. 3-12 agendapunt 10.1 Belastingvoorstellen 2021.docx (83KB)
%d bloggers liken dit: