Ellen van Selm kan doorbouwen aan sterk netwerk en Agenda Platteland

Ellen van Selm kan doorbouwen aan sterk netwerk en Agenda Platteland

Ellen van Selm kan doorbouwen aan sterk netwerk en Agenda Platteland

Gisteren heeft het Algemeen Bestuur Ellen van Selm voor vier jaar herbenoemd als voorzitter van de P10. Dit samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten heeft de afgelopen vier jaar onder haar aanvoering een stevige positie verworven in de bestuurlijke wereld. ‘We zitten steeds vaker aan tafel en steeds vaker als het écht ergens over gaat. We laten de stem van het platteland horen in onderwerpen als energietransitie, stikstof, 5G, onderwijs en zorg. Ik ben bijzonder blij dat ik nog vier jaar mag bouwen aan dit belangrijke netwerk. Het platteland wint aan betekenis, dat is een goede ontwikkeling. Ik vind het mooi dat ik daaraan mag blijven meewerken’, zegt burgemeester van Opsterland Van Selm aan de vooravond van haar tweede periode.

De P10 behartigt de gezamenlijke belangen van plattelandsgemeenten op diverse beleidsterreinen richting Kabinet, Eerste en Tweede Kamer, Ministeries en Europa. Daarnaast zorgt het netwerk voor kennisuitwisseling tussen gemeenten en met andere samenwerkingspartners. De P10 is goed vertegenwoordigd in VNG-bestuur en -commissies en goed bekend bij andere netwerkorganisaties als G4, G40, M50, K6, LTO en tal van andere (belangen)organisaties.

Verbindend boegbeeld en een stevig fundament

‘Deze sterke positie in het interbestuurlijke krachtenveld is een verdienste van velen en zeker niet in de laatste plaats van Van Selm’, aldus het Algemeen Bestuur van de P10. Dat roemt verder haar proactieve en betrokken opstelling, haar uitgebreide netwerk, goede benaderbaarheid en scherpe signaleringsvermogen. Zo heeft ze zich ontwikkeld tot een gewaardeerd en verbindend boegbeeld van de P10. Verder is onder leiding van Van Selm een stevig fundament gelegd voor een succesvolle doorontwikkeling van de netwerkorganisatie.

Continuïteit

De herbenoeming van Van Selm betekent continuïteit in de organisatie van de P10, in de ingezette lijn in de bestuurlijke dynamiek, in de lobbypositie en in het eigen uitvoeringsprogramma. Essentieel daarin is het pleidooi van Van Selm voor een Agenda Platteland. Ze zal daar aandacht voor blijven vragen bij het volgende kabinet. ‘Van Selm heeft bewezen over het bestuurlijk leiderschap te beschikken om hier ook de komende vier jaar verder invulling aan te geven’, zegt Theo Meskers, wethouder Hollands Kroon tijdens het Algemeen Bestuur.