Begin 2021 vaccinatie tegen het coronavirus?

Begin 2021 vaccinatie tegen het coronavirus

Vaccinatie tegen het coronavirus…

Een vaccin tegen het coronavirus kan een einde maken aan de coronacrisis in Nederland. Als er een goed werkend en veilig vaccin beschikbaar is, wordt er begin 2021 gestart met de vaccinatie. 

Hoe een vaccin werkt

Een vaccin kan mensen tegen ziekten beschermen. Kinderen worden bijvoorbeeld gevaccineerd tegen infectieziekten als polio en de mazelen. Zij krijgen dan een vaccin ingespoten. Hierdoor maakt het lichaam antistoffen aan tegen een virus of bacterie. Komt het kind later met het virus of de bacterie in aanraking? Dan is het lichaam hier goed op voorbereid. Het virus of bacterie wordt opgeruimd, zonder dat het kind (ernstig) ziek wordt.

Kabinet besluit over voorrang bij vaccinatie

Zodra er een goedgekeurd vaccin is tegen het coronavirus, zijn er niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Het kabinet volgt het advies van de Gezondheidsraad over welke groepen mensen als eerste moeten worden gevaccineerd. Dit zijn ouderen (60-plussers), mensen die tot een medische risicogroep behoren en zorgmedewerkers van deze groepen en zorgmedewerkers die in direct contact staan met deze groepen worden als eerste gevaccineerd. Als er meer vaccins op de markt komen, kunnen er meer mensen worden gevaccineerd. De vaccinatie is gratis en vrijwillig.

Vaccinatieprogramma in Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), bezig met de voorbereiding van een vaccinatieprogramma. Zij onderzoeken hoe zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een vaccinatie kunnen krijgen. Op een veilige manier. Ook spreken zij met verschillende partijen over waar mensen een vaccinatie kunnen krijgen. Bijvoorbeeld met de GGD. Mogelijk start het vaccinatieprogramma in het eerste kwartaal van 2021.

Onderzoek naar vaccins tegen coronavirus

Onderzoekers zijn nu bezig met de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus. Zij onderzoeken of het vaccin veilig is en werkt bij mensen.

Op de site van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) leest u meer over de ontwikkeling van het vaccin tegen het coronavirus.

Ontwikkelen en testen van vaccins

Een goede opzet van de klinische studies en de juiste productie-eisen zijn essentieel voor registratiedossiers van nieuwe coronavaccins die voldoen aan alle voorwaarden op het gebied van werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. De Nederlandse medicijnautoriteit CBG en het Europese Medicijnagentschap (EMA) geven daarom speciaal voor ontwikkelaars van COVID-19-medicijnen en -vaccins, versneld wetenschappelijk advies in vroege fases van het onderzoek.

Op dit moment zijn er 11 coronavaccins in de laatste fase van onderzoek. Als deze met succes is doorlopen kan de fabrikant een aanvraag doen voor een vergunning.

Begin 2021 vaccinatie tegen het coronavirus

Toelatingsprocedure van vaccins tot de Europese markt

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bepaalt samen met Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en 26 andere nationale medicijnautoriteiten of een coronavaccin op de Europese markt wordt toegelaten.

Farmaceutische bedrijven leveren daarvoor een registratiedossier aan. Bij vaccins tegen COVID-19 worden die dossiers bij EMA aangeleverd, waarna de nationale medicijnautoriteiten deze samen beoordelen.

Het dossier moet alle gegevens hebben die de farmaceutische kwaliteit van het vaccin onderbouwen. Informatie over de ingrediënten, de biologische activiteit, het productieproces en alle controlestappen bijvoorbeeld. Ook kijken de medicijnautoriteiten naar de klinische gegevens. Hebben proefpersonen een goede immuunrespons op het vaccin? Zijn er duidelijk minder besmettingen in de vaccingroep dan in de placebogroep? En zijn er geen ernstige bijwerkingen? Weegt de werkzaamheid op tegen de risico’s? Dan geeft het EMA een positief advies aan de Europese Commissie. Die besluit vervolgens op het vaccin de markt op mag.

Versnelde procedure: rolling review

Gemiddeld duurt de beoordeling van het registratiedossier anderhalf jaar. Soms kan dat sneller. In oktober 2020 zijn voor 3 mogelijke coronavaccins zogenaamde rolling reviews gestart. In dat geval delen farmaceutische bedrijven al tijdens het lopende onderzoek hun resultaten met het EMA. Onderdelen van het dossier die al klaar zijn, kunnen dan sneller beoordeeld worden. Hoe lang de beoordeling duurt, hangt af van de gegevens die aangeleverd worden. En of er nog extra vragen zijn aan de fabrikanten.

De beoordeling start sneller, met extra inzet en capaciteit. Er worden geen belangrijke onderdelen overgeslagen. Geen concessies aan de veiligheid dus.

Afspraken met Europese landen over inkoop

Samen met de andere Europese landen heeft Nederland afspraken gemaakt over de aankoop van vaccins. De Europese Commissie deed dit zodat er een grotere kans is op voldoende en goed werkende vaccins. De vaccins worden, zodra ze zijn goedgekeurd door de Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), verdeeld over de Europese landen. Daarbij wordt gekeken naar hoeveel inwoners een land heeft. Zodra de vaccins zijn goedgekeurd, mogen ze in Nederland worden gebruikt.

Onderzoek naar vaccin tegen coronavirus

Onderzoekers zijn nu bezig met het ontwikkelen van een vaccin tegen het coronavirus. Zij onderzoeken of het vaccin veilig is en werkt bij mensen.

Op de site van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) leest u meer over de ontwikkeling van het vaccin tegen het coronavirus.

Nieuwsberichten en factsheets


Foto vaccinatie door RF._.studio op Pexels.com
Foto laboratorium door Chokniti Khongchum op Pexels.com

%d bloggers liken dit: