Dorpsraad: ‘College wil rotonde op kruispunt Ged. Laanweg – Kadijkweg’

Schematische voorstelling van een rotonde op het kruispunt Ged. Laanweg – Kadijkweg

Als het aan het college ligt komt er een rotonde op het ‘gevaarlijkste kruispunt‘* van de gemeente Medemblik: Ged. Laanweg – Kadijkweg. Dat is de uitkomst van een verkeersonderzoek dat de gemeente Medemblik vorig jaar heeft gehouden. In een onlangs gehouden gesprek met Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk, maakte de portefeuillehouder ‘Verkeer’, burgemeester Streng, bekend dat er een raadsvoorstel komt richting de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2021 met verbeterplannen voor de Ged. Laanweg.

“We moeten wel goed begrijpen dat het college ervan uitgaat dat alles wel verloopt zoals wordt gewenst want het is uiteindelijk aan de gemeenteraad die hiermee akkoord moet gaan en middelen beschikbaar stelt. Het is niet iets wat ‘eventjes’ geregeld kan worden, maar met de uitkomst dat er een rotonde komt zijn wij al erg blij, maar de vlag gaat pas uit als ook de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel!”, zegt Gerrit van Keulen.

Raadsvragen

In de beantwoording van raadsvragen van de fractie Hart voor Medemblik van 9 november jongstleden geeft het college van B&W aan dat in het tweede kwartaal van 2021 het college met een raadsvoorstel komt aan de gemeenteraad.

Onderzoek

Uit het onderzoek dat de gemeente instelde bleek dat de verkeersstromen zodanig zijn dat dit een aanpassing van het beruchte kruispunt rechtvaardigt. “Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) deelt dit standpunt, zo meldde de portefeuillehouder ons. Ik weet nog dat ik samen met Jan de Rapper – die toen nog lid was van de dorpsraad – in het voorjaar van 2011 naar het hoofdkantoor van het waterschap afreisden om de portefeuillehouder ‘Verkeer’ van HHNK ervan te overtuigen van de noodzaak het kruispunt te voorzien van een rotonde. Er was geen geld daarvoor en dat eindigde in een summiere aanpassing van het kruispunt. Al die aanpassingen – ook de laatste in 2018 – hadden niet het gewenste effect: in 2019 vonden er bijna maandelijks meer of minder ernstige ongevallen plaats op het kruispunt met de Kadijkweg.”

Politiek aan zet

Ook vanuit de politiek is er steun voor aanpassingen van de kruispunten op de Ged. Laanweg. Er waren partijen die het als onderdeel maakten van hun verkiezingsprogramma en zelfs voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. “Hoe dan ook, we gaan ervan uit dat het bij de fracties duidelijk is dat de kruispunten móeten worden aangepast zodat de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers aanzienlijk toeneemt”, aldus Van Keulen. “Nogmaals, we zijn erg blij dat het college van B&W met een raadsvoorstel komt, …na 40 jaar!”

Honderden ongevallen door de jaren heen

40 jaar soebatten om een kruispunt: Een krantenartikel op de voorpagina van De Telegraaf van 30 juni 1979 brengt boze tuinders in beeld die actie voerden om het “dodenkruispunt” op de Ged. Laanweg – Kadijkweg aan te passen. Sinds de oprichting van de dorpsraad in 2010 probeerde de Dorpsraad Andijk een rotonde op dit kruispunt te krijgen. Screenshot Delpher Kranten en RTL Nieuws

“We weten niet hoeveel dodelijke ongevallen er in totaal hebben plaatsgevonden in die dik 40 jaar dat het kruispunt bestaat vanuit de verkaveling in de jaren 70. In het dorp zijn er heel wat Andijkers die zelf of in hun directe kring iemand kennen die betrokken is geweest bij een ongeval op dit kruispunt. Je kunt gevoeglijk ervan uitgaan dat er in die 40 jaar honderden ongevallen zijn geweest. Waarvan veel met dodelijke afloop. Ik heb zelf als waarnemend burgemeester nog bij een dodelijk ongeval geweest op het kruispunt met de Gerrit de Vriesweg. Dat was ergens in het laatste jaar van de zelfstandige gemeente Andijk. Er staat sindsdien een ijzeren kruis om het slachtoffer te gedenken. Het is onbegrijpelijk dat het zo lang heeft moeten duren…”, aldus Van Keulen, die zelf ook een vriend verloor aan een dodelijk ongeval op de polderweg in Het Grootslag. “De toenmalig burgemeester Veldhuizen kaartte dit aan bij het Hoogheemraadschap, maar ook toen was het waterschap niet van plan de gevaarlijke kruispunten daadwerkelijk veilig te maken. Hoeveel gemeenschapsgeld door de jaren over de balk is gesmeten weten we niet, maar naar huidige maatstaven gaat het om miljoenen. Er werden plateaus aangebracht maar die werden weer weggehaald omdat het transportverkeer en de agrariërs er te veel last van hadden. En zo ging het maar door met plak- en knipwerk…”

Op de hoek van de Gerrit de Vriesweg en de Ged. Laanweg staat een kruis. Op die plek verdronk een automobilist die was aangereden op het kruispunt. De jongeman werd uit de wagen geslingerd en kwam onder de wagen terecht in de naastgelegen sloot en verdronk. Foto © G. van Keulen* – Onderzoek Rijkswaterstaat

%d bloggers liken dit: