Help het Leger des Heils met uw nalatenschap

advertentie

Leger des Heils

Het Leger des Heils is een strijdbare beweging die opkomt voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. We strijden tegen armoede, onrecht, uitsluiting en zinloosheid. Zonder onderscheid te maken in ras, godsdienst of sekse. Ons grote voorbeeld daarbij is Jezus Christus.

Wilt u meer weten over nalaten?

Vraag dan nu de gratius brochure aan op de legerdesheils.nl/brochure-nalaten of bel 088-065 3 162.

%d bloggers liken dit: