#Corona West-Friesland: flinke daling aantal besmette personen – maar meer ziekenhuisopnames

#Corona West-Friesland: flinke daling aantal besmette personen - maar meer ziekenhuisopnames

Het aantal COVID-19-patiënten in de gemeente Medemblik dat als besmet is aangemeld bij het RIVM is deze week gezakt in vergelijk met de vorige wekelijkse update, van 271 naar 198 patiënten die ziek zijn door het coronavirus. Een afname van 73 of 27%.

In relatieve zin zijn dit 439.0 gevallen op 100.000 inwoners.

In totaal zijn er 1.146 mensen ziek in de 8 gemeenten

Medemblik en aangrenzende gemeenten door het coronavirus. Dat waren er 1.450 bij de vorige wekelijkse update, een afname met 304 personen (of 21%) die besmet waren. Dat is beduidend minder dan in voorgaande weken.

Uitschieters zijn Koggenland en Enkhuizen, met respectievelijk 553.9 en 511.0 gevallen in relatieve zin (per 100.000 inwoners).

Voor alle duidelijkheid, dit is geen vergelijking met het aantal gevallen in de eerste golf die zich voordeed in het voorjaar.

PlaatsAantalPlaatsAantal
Hollands Kroon158 / 326.2Drechterland100 / 507.1
Opmeer54 / 456.2Stede Broec92 / 423.5
Koggenland126 / 553.9Enkhuizen95 / 511.0
Hoorn323 / 440.9Medemblik198 / 423.0
Absolute en relatieve getallen per 100.000 inwoners

Volgens het RIVM zijn tien patiënten aangemeld die opgenomen zijn in een ziekenhuis, zij zijn afkomstig uit Hollands Kroon 3, Koggenland 2, Drechterland 1, Hoorn 2, Stede Broec 1 en Medemblik 1.

Er zijn twee overlijdens gemeld: Enkhuizen 1 en Hoorn 1 als gevolg van het coronavirus.

Kijk hier wat je moet doen of laten om besmetting te voorkomen.


CBS Centraal Bureau voor de Statistiek :  Sterfte in Nederland neemt verder toe

Het CBS meldt vandaag in de week van 26 oktober tot en met 1 november, net als in de voorgaande weken, een hogere sterfte dan verwacht. De sterfte in deze week is 700 hoger dan verwacht in deze periode. Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest recente data van het RIVM van 22 oktober tot en met 28 oktober, is de sterfte sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder.

De opkomende hogere sterfte valt samen met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie.

De opkomende hogere sterfte valt samen met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie.

Stand van zaken in de week tot 10 november:

Meldingen van COVID-19 Afgelopen
week
Voorgaande week 
Aantal nieuwe meldingen43.62164.087
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE)15201966
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE)275321
Overleden565435
   
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  testlocaties per kalenderweekweek 45week 44
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is243.341293.876
Aantal positieve testen35.34948.728
Percentage positieve testen14.5%16.6%
De aantallen kunnen nog wijzigen omdat niet alle gegevens bijtijds zijn verstuurd naar het RIVM of verwerkt in dit overzicht.

Ook GGD-testlocatie in Bovenkarspel

GGD HN  werd bij het zoeken naar een locatie in dit deel van de provincie ondersteund door de gemeenten Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec. Burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec: “Ik ben blij met de komst van de teststraat in Bovenkarspel. De inwoners van onze regio kunnen zich straks dus dichtbij huis laten testen. En dat is in het belang van ieders gezondheid.”

Op de nieuwe testlocatie worden door de GGD vier testlijnen ingericht. Maximaal kunnen per dag 800 mensen worden getest. De locatie in Bovenkarspel is zeven dagen per week geopend.   

In tegenstelling tot enige weken geleden zijn wachttijden voor het laten afnemen van een test nagenoeg niet meer aan de orde. Doordat de laboratoriumcapaciteit aanzienlijk is uitgebreid, kan iedereen die zich aanmeldt snel terecht. Ook de uitslag van de test is relatief snel beschikbaar.

Bronnen RIVM | GGD Hollands Noorden

%d bloggers liken dit: