Bestuur Zwembad ‘De Zeehoek’: “Nieuw driebadenbad is dé oplossing voor de komende 40 jaar!”

Bestuur Zwembad 'De Zeehoek': "Nieuw driebadenbad is dé oplossing voor de komende 40 jaar!"
Zwembad De Zeehoek (foto De Zeehoek)

Het college van B&W van de gemeente Medemblik staat voor ‘ingrijpende keuzes’ nu de financiën van de gemeente te maken krijgt met een tekort van € 2 miljoen. Eén van die keuzes is het renoveren van Zwembad ‘De Zeehoek’ in Wervershoof in plaats van nieuwbouw zoals het bestuur van de stichting ‘De Zeehoek’ voor ogen heeft en aanvankelijk de bedoeling was.

Het college kiest echter voor een renovatie van het huidige bad, op de huidige locatie, met een le­vensduurverlenging van 15 jaar, een investering van ruim € 3 miljoen en een jaarlijkse subsidiebe­hoefte van € 532.000. Het bestuur van De Zeehoek pleit echter voor een nieuw driebadenbad direct voor of achter het huidige bad, een oplossing voor 40 jaar.

Het laatste woord is echter aan de gemeenteraad. Om de raad goed te informeren komt het stichtingsbestuur met een informatienota* waarin het aangeeft dat nieuwbouw een betere keuze is.

Andere mogelijke varianten zijn volgens het college:

  • een nieuw doelgroepenbad aan de Vok Koomenweg, een investering van bijna € 8 miljoen, en een jaarlijkse subsidiebehoefte van € 413.000;
  • een nieuw doelgroepenbad op de huidige locatie, een investering van bijna € 7 miljoen, en een jaarlijkse subsidiebehoefte van € 396.000;

Nieuw driebadenbad

Stichting de Zeehoek pleit voor een nieuw driebadenbad direct voor of achter het huidige bad, een oplossing voor 40 jaar, een investering (door Stichting De Zeehoek, met gemeentegarantie) van bijna € 10,6 miljoen, en een jaarlijkse subsidiebehoefte van € 521.000.

Gezien het aantal bezoekers komen de lasten per bezoeker en per uur bij:

  • de keuze van het college op € 7,82 bij 68.000 bezoekuren
  • een doelgroepenbad aan de Vok Komenweg op € 6,07 bij 68.000 bezoekuren
  • een doelgroepenbad op de huidige locatie op € 5,82 bij 68.000 bezoekuren
  • de keuze van Stichting de Zeehoek op € 5,29 bij 98.592 bezoekuren

Verdere ontwikkeling

Bij nieuwbouw van een driebadenbad direct voor of direct achter de huidige locatie is het mogelijk om grotendeels in de energiebehoefte te voorzien door geothermische energie vanuit het kassen­ge­bied Andijk/Wervershoof. Naast nieuwbouw van het zwembad is het goed mogelijk de rest van het perceel te ontwikkelen voor bijvoorbeeld woningbouw, een zorgboerderij met tiny houses of een an­dere ontwikkeling. Voor deze ontwikkeling, en de ruime omgeving van het zwembadterrein, kan ook geothermische energie beschikbaar komen.

Raadscommissievergaderingen

De raadscommissie komt maandag 9 november bijeen om over de begroting te spreken.

  • PDF-bestand
Advertentie
%d bloggers liken dit: