#Corona: Noord-Holland Noord opgeschaald naar ‘zeer ernstig’

#Corona: Noord-Holland Noord opgeschaald naar 'zeer ernstig'

De regio Noord-Holland Noord is opgeschaald naar ‘zeer ernstig’. Een regio gaat in principe over van ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’ als er meer dan 250 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn gedurende een week. Als in meerdere regio’s de situatie zeer ernstig is, gelden de zwaarste maatregelen voor het hele land.

Wat betekent dit voor de regio?

  • Strenge, landelijke maatregelen zijn noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie (waakzaam).

    Er zijn zeer veel mensen besmettelijk en het dagelijks aantal nieuwe besmettingen is hoog.
    Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding van het virus beperkt is. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd.
    De regionale zorgcapaciteit is onvoldoende en een deel van de reguliere zorg is al afgeschaald.
    Maatregelen zijn erop gericht om landelijk en regionaal overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en het virus weer maximaal te controleren.

Wanneer kan een regio terug naar een lager risiconiveau?

Bij het bepalen of een regio terug kan naar een lager risiconiveau wordt grote voorzichtigheid betracht. Naast het aantal nieuwe besmettingen wordt gekeken of de capaciteit in de zorg dit toelaat. Ook als het aantal nieuwe besmetting afneemt kan de zorg immers nog te maken hebben met een groot aantal patiënten die nog herstellende zijn van corona. Daarbij moet ook het zorgpersoneel de kans krijgen om op adem te komen. Voorkomen moet worden dat het virus zich weer snel verspreidt en de zorg overvraagd wordt.

%d bloggers liken dit: