Corona: Regio Noord-Holland Noord opgeschaald naar “ernstig”

Corona: Regio Noord-Holland Noord opgeschaald naar "ernstig"
De veiligheidsregio’s in het land

O.a. de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord waartoe ook West-Friesland behoort, is opgeschaald van “zorgelijk” naar “ernstig”.

 • Een regio gaat in principe van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ als er in een week meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn.
 • Een regio gaat in principe over van ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’ als er meer dan 250 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn gedurende een week. Als in meerdere regio’s de situatie zeer ernstig is, gelden de zwaarste maatregelen voor het hele land.

Elke maandag berekent het RIVM welke regio’s hieraan voldoen. In de dagen erna wordt dieper in de situatie in deze regio’s gedoken. Als de situatie inderdaad zorgelijk of ernstig is, kan de minister van VWS (Hugo de Jonge) besluiten een regio op een hoger risiconiveau te zetten. Bovenstaande criteria zijn dus bedoeld als ‘leidraad’. Ook wanneer een regio nog niet de grenswaarden bereikt heeft om op te schalen, kan op basis van de context en duiding besloten worden om een regio op te schalen.

Ernstig

Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie. Het aantal nieuwe besmettingen neemt snel toe. Intensief maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te beschermen. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding afneemt. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De zorgcapaciteit is onvoldoende. Maatregelen zijn erop gericht om (regionale) overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en weer zicht op de verspreiding van het virus te krijgen. DIt val te lezen op de Dashboard coronavirus van de rijksoverheid.

De ontwikkeling van de laatste 5 weken in de region Noord-Holland Noord

Intussen zijn er 7.854 mensen getest door de GGD Hollands Noorden en daarvan is 11,57% positief getest (stand 21 oktober) en dat houdt dat het om 909 personen gaat die positief zijn getest.

Wat bepaalt het risiconiveau van een regio?

In welk risiconiveau een regio zit, wordt bepaald door te kijken naar de situatie van een regio, die van de omliggende regio’s en de situatie in de rest van het land. Dit gebeurt op basis van informatie van het coronadashboard, het weekrapport van het RIVM, de duiding van de GGD’en en de duiding van de veiligheidsregio’s.

Voor het risiconiveau van een regio wordt gelet op een aantal aspecten, bijvoorbeeld:

 • Hoe snel neemt het aantal nieuwe besmettingen toe?
 • Zijn er extra maatregelen nodig voor kwetsbare groepen?
 • Hoe effectief is het bron- en contactonderzoek nog?
 • Hoe goed worden de maatregelen nageleefd?
 • Is er nog voldoende zorg beschikbaar?

Wanneer kan een regio terug naar een lager risiconiveau?

Bij het bepalen of een regio terug kan naar een lager risiconiveau wordt grote voorzichtigheid betracht. Naast de het aantal nieuwe besmettingen wordt gekeken of de capaciteit in de zorg dit toelaat. Ook als het aantal nieuwe besmetting afneemt kan de zorg immers nog te maken hebben met een groot aantal patiënten die nog herstellende zijn van corona. Daarbij moet ook het zorgpersoneel de kans krijgen om op adem te komen. Voorkomen moet worden dat het virus zich weer snel verspreidt en de zorg overvraagd wordt.

Nieuwe maatregelen?

Het risiconiveau heeft vooralsnog geen gevolgen. De strenge maatregelen die het kabinet vorige week oplegde, gelden in het hele land en blijven nog minstens drie weken van kracht. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen genoeg is teruggelopen, wil het kabinet overstappen op een regionale aanpak. Dan moeten in elke regio aparte maatregelen en beperkingen gelden op basis van het risiconiveau van dat moment.

Testen op corona (COVID-19)

Testen is alleen zinvol bij klachten die passen bij COVID-19. Testen zonder klachten is niet zinvol. Het gaat om:

 • ​verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
 • en/of (licht) hoesten;
 • en/of plotseling verlies van geur;
 • en/of smaak;
 • en/of kortademigheid/benauwdheid;
 •  en/of verhoging óf koorts boven de 38 graden. 

Testen is een momentopname. Een test stelt vast of het virus op het moment van testen aanwezig is. Blijf contacten beperken en de andere maatregelen opvolgen.

Een coronatest bij de GGD test niet of je COVID-19 gehad hebt; het is geen test op antistoffen. 

Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. Bedek neus, mond én kin.
%d bloggers liken dit: