Presidium- en Gemeenteraadscommissievergadering gemeente Medemblik

19:00 uur20:30 uur
PresidiumRaadscommissie
AgendaAgenda
Er is niet aangegeven
dat de vergadering via
Internet kan worden gevolgd
Meekijken via Internet
Presidium- en Gemeenteraadscommissievergadering gemeente Medemblik

Raadscommissie

Vanavond komen de raadscommissieleden bijeen voor een gelijknamige vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Medemblik aan de Dick Ketlaan 21 te Wognum.

Deze vergadering kan via Internet worden gevolgd.

Een belangrijk onderwerp dat wordt behandeld is het raadsvoorstel Lange Termijn Accommodatiebeleid.

De Gemeente Medemblik kent een rijk palet aan accommodaties en voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid in onze kernen. Het in stand houden van al deze accommodaties heeft, bij ongewijzigd beleid, een grote impact op de gemeentebegroting. De raad heeft het college op 9 april 2020 opdracht gegeven accommodatiebeleid op te stellen. Dit voorstel is de eerstvolgende stap in het proces om te komen tot een Lange Termijn Accommodatiebeleid.

Presidium

Deze raadscommissievergadering wordt voorafgegaan door een vergadering van het presidium, het besturend orgaan van de gemeenteraad en stelt de agenda’s vast van de diverse raads- en commissievergaderingen en andere zaken die van belang zijn voor de leden van de raad en raadscommissies.

Bij deze –openbare– vergadering staat niet aangegeven dat het via Internet kan worden gevolgd.

Een van de voorstellen die wordt behandeld is die van het raadslid Tjeu Berlijn – Hart voor Medemblik:

“Verschillende doelgroepen waaronder jongeren kunnen beter betrokken worden bij de lokale politiek en het raadswerk door raads- en commissievergaderingen – naast de gebruikelijke uitzending via de site – ook uit te zenden via de social mediakanalen van de gemeente middels livestreams. Daarom stel ik voor om de vergaderingen ook live uit te zenden via de sociale kanalen van de gemeente”, aldus Berlijn in het voorstel aan het presidium.

Zie voor de overige onderwerpen van de vergaderingen de respectievelijke agenda’s .

%d bloggers liken dit: