Najaarsschouw sloten en vaarten

Najaarsschouw sloten - Andijk
Een van de sloten bij de Beldersweg in Andijk

De najaarsschouw is de grootste schouw van het jaar. Vanaf de derde maandag in oktober controleren we of de sloten in Hollands Noorderkwartier voldoende zijn onderhouden.

Voorwaarden

De regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van sloten en bijbehorende kunstwerken (zoals duikers, bruggen, keerschotten en dammen) zijn vastgelegd in de Keur. In de Legger Wateren staat waar de Keur van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen (breedte en diepte) de sloten minimaal moeten worden onderhouden en door wie.

Zo werkt het

In feite moet u de sloot gedurende het hele jaar onderhouden. Uiterlijk vóór de derde maandag in oktober moet de sloot op orde zijn. Op die dag gaan namelijk onze schouwmeesters op pad. Zij controleren:

  • of de sloot voldoet aan het minimale doorstroomprofiel;
  • of de aan- en afvoer van het water niet belemmerd wordt door waterplanten zoals riet en gras of door de begroeiing op de slootkanten;
  • of de kunstwerken (zoals duikers, bruggen, keerschotten en dammen) voldoende schoon zijn gemaakt en in goede staat verkeren;
  • en of er geen bomen, planten of takken over of in de sloot hangen.

Als de sloot onvoldoende schoon is, ontvangt u een bestuursdwangbeschikking. U heeft dan drie weken de tijd de sloot alsnog op orde te krijgen. Vanaf die datum controleren de schouwmeesters opnieuw. Als de sloot dan nog niet voldoet gaat de gebiedsbeheerder met u in gesprek om nog een laatste termijn te geven. Mocht het na deze termijn nog niet gedaan zijn, dan laat HHNK de werkzaamheden op uw kosten uitvoeren. Hierbij worden extra kosten in rekening gebracht.

Ecologie

Naast een goede aan- en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang. De natuur krijgt op plekken waar dat kan, de ruimte. In iedere sloot mag aan de kanten 10% van de waterplanten blijven staan. Er mag bijvoorbeeld bij een sloot van 4 meter breed aan beide kanten 20 cm begroeiing blijven staan. Waterplanten dragen bij aan een gezonde waterkwaliteit en zorgen voor een stevige oever. Door dit randje te laten staan wordt oeverafslag voorkomen.

Contactpersonen

Het schouwteam is elke werkdag bereikbaar via 072-582 8282, of via het contactformulier.

Foto sloot Beldersweg © G. van Keulen

%d bloggers liken dit: