Onderhoud en verbetering West-Friese wegen in 2021

Onderhoud en verbetering West-Friese wegen in 2021

De provincie Noord-Holland investeert in 2021 € 169 miljoen in het verbeteren, vervangen en onderhouden van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. De projecten variëren van een fietsveilig kruispunt op Texel en de aanleg van een vrije busbaan tussen Amstelveen en Schiphol tot het vervangen van de oevers van het Noordhollandsch Kanaal. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel voor de uitgaven voor aan Provinciale Staten (PS), die hier in november bij de behandeling van de begroting voor 2021 over beslissen.

De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot hebben we 590 “kunstwerken”, zoals bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en indien nodig verbeterd, vervangen of uitgebreid. In het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur staan alle (verwachte) werkzaamheden voor de periode van 2021 tot 2028.

West-Friesland

Drechterland – Enkhuizen – Hoorn – Koggenland – Medemblik – Opmeer – Stede Broec.

De provincie onderzoekt in deze regio onder andere of het mogelijk is de kruispunten op de Drechterlandseweg (N505) tegelijk met het groot onderhoud in 2027 aan te passen. Tijdens het groot onderhoud dat in 2021 aan de N239 start, worden o.a. rotondes aangelegd op de kruispunten met Langereis en Zuiderzeestraat.

Op het kruispunt van de N239 met de Alkmaarseweg wordt het oversteken voor fietsers en voetgangers veiliger gemaakt door de aanleg van een zogenaamde middengeleider.


Advertentie
Ga naar www.nierstichting.nl

%d bloggers liken dit: