Honderden brieven aan ondertekenaars petitie “Behoud Het IJsselmeer!”

Honderden brieven aan ondertekenaars petitie "Behoud Het IJsselmeer!"
Andijkers zetten ht IJsselmeer weer op de kaart! © CAPAND

Het Actiecomité “Behoud Het IJsselmeer!” heeft vandaag honderden brieven verzonden aan evenzovele ondertekenaars van de gelijknamige petitie, zo laat de Dorpsraad Andijk weten. “In de brief worden de ondertekenaars opgeroepen de handtekeningenactie in hun eigen omgeving te delen op social media, zoals op Twitter en Facebook. Om daarmee nog meer mensen te bereiken dan nu al het geval is!”

1 oktober 2020

Het gaat erom dat meer mensen van deze plannen moeten afweten, het is niet iets wat alleen Andijk meer aangaat, maar het leeuwendeel dat getekend heeft zijn wel woonachtig in Andijk! Op dit moment zijn er bijna 3.200 handtekeningen gezet door mensen vanuit bijna 450 verschillende plaatsen, waarvan een stuk of 20 in het buitenland, van Noorwegen tot aan Australië en vanuit de Verenigde Staten tot aan Moldavië zijn er mensen, veelal oud-Andijkers of mensen die hier in de regio hebben gewoond of voor werk buitengaats zijn of op vakantie. Maar ook zeilers, bijvoorbeeld uit Duitsland, die hier in Andijk of in andere haven in de buurt hun zeilboot hebben.”

De actie duurt tot 1 oktober, dan wordt de petitie door een kleine delegatie en onder leiding van Bernice Notenboom en Annemarie Kooiman aan het college van B&W overhandigd.

Honderden brieven aan ondertekenaars petitie "Behoud Het IJsselmeer!"
Een deel van de kaart waarop het actiecomité bijhoudt vanuit welke plaats één of meerdere handtekeningen zijn gezet. © CAPAND

De actievoerders willen niet dat de gemeente Medemblik er ook mee instemt dat voor de kust van Andijk of in de omgeving van de Kom van Andijk, zoals dat op vaarkaarten staat vermeld, eilanden komen al dan niet voorzien van zonnepanelen of dat er drijvende zonnepanelen in het water komen, dat geldt ook voor windturbines. “Het houdt een keer op, vooral omdat het hier één van de laatste plekken is waar het historisch en weidse uitzicht op het IJsselmeer, voorheen de Zuiderzee, nog ongerept is! Maar ook het zicht op de eeuwenoude monumentale en magistrale Westfriese Omringdijk mag niet verloren gaan! Dat moet je alleen al vanuit cultuurhistorisch oogpunt willen bewaren en koesteren! Ook voor toekomstige generaties! Het zogenaamde argument dat men geen windturbines meer erbij willen hebben op land of water mag er niet toe leiden dat nu ook het IJsselmeer eraan moet geloven in deze regio! Dat is echt de achterdeur uit! Alsof je thuis zegt er staan genoeg stoelen en tafels in de zitkamer, laten we nu de badkamer maar volzetten….”

Weerstand

Honderden brieven aan ondertekenaars petitie "Behoud Het IJsselmeer!"
Wat staat er in de ‘backyard’ (achtertuin) van Andijk? In onderstaand deel wordt het antwoord gegeven! © CAPAND

De actie roept ook weerstand op alsof Andijkers niet bereid zouden zijn mee te werken aan duurzame energie zoals wordt beoogd met de Regionale Energiestrategie: “Er staat in de achtertuin van Andijk, de ‘backyard’, zoals dat tegenwoordig schijnt te moeten heten, meer aan duurzame energieopwekkende installaties dan in de rest van de gemeente Medemblik bij elkaar! We hebben hier 13 windturbines, een geothermie-centrale, biomassacentrale, coöperaties die zonnepanelen op bedrijfsgebouwen plaatsen, een woningstichting die hetzelfde doet maar dan met huurwoningen! We hebben een grote zonneweide, er zijn tal van huiseigenaren die zonnepanelen op hun daken hebben en in een aantal gevallen zijn overgestapt op een aardgasvrij systeem! Of we krijgen de vraag voorgelegd of we ook tegen de afsluiting van het IJsselmeer zouden zijn geweest, toen in 1930 de Afsluitdijk in gebruik werd genomen. Dat is geen appels met peren meer vergelijken, maar met aardappelen, knollen! We leven nú en de afsluiting van de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer, was ingegeven vanwege de watersnoodrampen die regelmatig voorkwamen en dood en verderf zaaiden onder de bevolking vanwege dijkdoorbraken. De laatste keer was dat in 1916 en waar bijna de helft van de Andijker bevolking zich voor inzette om de Noorderdijk te herstellen. Het had weinig gescheeld of het was verkeerd afgelopen! De afsluiting is de voorloper van de Deltawerken! Er staat op de Omringdijk nog een gedenkteken dat ons daaraan herinnert! Met permissie, een onzinnige vraag! Waar we nu mee te maken hebben, anno 2020, is van geheel andere orde. Dat moet je willen inzien…”

Gedenkteken dijkdoorbraak 1916 – Foto © Corina Sas

Ook de petitie moet het ontgelden. “Ja, laatst werd het ergens op Facebook ‘duidelijk gemaakt’, tussen aanhalingstekens’, dat de Petitie wordt ondertekend door ‘botjes‘, alsof die zogenaamde ‘botjes’ West-Friese namen aanneemt en erbij zet wat men heeft met het IJsselmeer en de Omringdijk. Of dat, wat we aangeven wat er in onze ‘backyard‘ staat, ‘bullshit‘ zou zijn in vergelijk met andere kernen in deze gemeente, om vervolgens op de persoonlijke tour te gaan als het je ontbreekt aan argumenten… Petitie.nl is een gerenommeerde organisatie die dit belangeloos doet en op professionele wijze omgaat met de persoonsgegevens en de werking van de petitie nauwlettend in de gaten houdt.”

Medestanders

Het actiecomité krijgt talloze positieve reacties en support, niet alleen vanuit het dorp zelf en de regio: “Maar ook uit het land, zoals van de IJsselmeervereniging, van Eendracht Maakt Kracht (een organisatie voor de visserij), Naturistisch Zwemmen, Jachthaven van Andijk, Hart Voor Medemblik, van ecologen, natuur- en landschapsarchitectenbureaus, en ga zo maar door! Straks, als de petitie wordt overhandigd wordt het wel duidelijk wie dat allemaal zijn…”

Petitie

Wie instemt met de actie het IJsselmeer te behouden kan zijn/haar handtekening plaatsen onder de petitie die online staat!

https://petities.nl/petitions/behoud-het-ijsselmeer

Let op, je moet de handtekening bevestigen middels een mailtje wat jou direct wordt toegezonden. Staat die niet in je ‘inbox’ kijk dan ook in je spambox, trash of prullenmand. Pas als je jouw ondertekening hebt bevestigd wordt de handtekening opgenomen in de petitie.

Honderden brieven aan ondertekenaars petitie "Behoud Het IJsselmeer!"
De brief, ingebed in een overzicht van de plaatsnamen van waaruit handtekeningen zijn gezet en toegedekt met foto’s van het IJsselmeer, gemaakt door Andijkers
%d bloggers liken dit: