Behoud het IJsselmeer: 4 x scheepsrecht…?

Annemarie Kooiman poseert bij een van de mooiste plekjes langs de IJsselmeerkust van Andijk en is een van de zwemmers van “Koppie Onder” die de handtekeningenactie “Behoud Het IJsselmeer” startte dat gesteund wordt door de dorpsraden van Wervershoof en Andijk, Stichting ‘Oud Andijk’, Fa. J. & W. Klaassen (IJsselmeervissers van de EH49)) en de IJsselmeervereniging. (© eigen foto)

Op 6 juli maakte de Dorpsraad Andijk de uitslag bekend van het onderzoek ‘Recreëren in Andijk’ dat de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 heeft verricht. Daarin werd duidelijk dat ruim 72% van de 337 deelnemende Andijkers tegen de plannen is van Rijkswaterstaat met de kust van Andijk. Dat het werd bekend gemaakt had te maken met de actualiteit ingegeven door de Startnotitie van Rijkswaterstaat met betrekking tot de IJsselmeerplannen dat toen in werking was getreden.

Intussen wordt de uitkomst van dit onderzoek bevestigd door 2 andere onderzoeken en 1 handtekeningenactie:

in Wervershoof is op verzoek van de Dorpsraad Wervershoof eenzelfde onderzoek over de plannen van Rijkswaterstaat gedaan onder de inwoners van Wervershoof. Er deden 197 Wervershovers mee aan dat onderzoek en ruim 79% (6% meer dan Andijk) is tegen de plannen van Rijkswaterstaat met de Kom van Andijk;

De handtekeningenactie die vorige week gestart is op initiatief van een aantal zwemmers van “Koppie Onder”, gesteund door de dorpsraden van Andijk en Wervershoof, Stichting Oud Andijk en Fa. J. & W. Klaassen (vissers) en intussen ook door de IJsselmeervereniging, heeft op het moment van dit schrijven 2.887 handtekeningen opgeleverd en het is nog geen 1 oktober! Bij een steekproef eerder deze week en met een lager aantal handtekeningen (dus tegenstanders van de plannen van de gemeente én Rijkswaterstaat), bleek dat circa de helft (ca. 850) van de ondertekenaars op dat moment, uit Andijk komt. Intussen is dat aanzienlijk meer;

Ook het Noordhollands Dagblad stelde een onderzoek in aan de hand van de stelling of duurzame energie belangrijker is dan het mooie uitzicht. Ook hier weer vindt 77% van de deelnemers dat het uitzicht op het IJsselmeer en de Westfriese Omringdijk ter hoogte van Andijk belangrijker is dan duurzame energie. Vandaag is dat artikel verschenen in de krant.

Motie

Het moet het college van de gemeente Medemblik en Rijkswaterstaat intussen duidelijk zijn dat er geen draagvlak is voor de plannen met het IJsselmeer voor de kust van Andijk. Dit wordt duidelijk door 3 onderzoeken en 1 handtekeningenactie! Hoeveel onderzoeken en handtekeningen zijn er nog nodig om de politiek ervan te overtuigen af te zien van deze ‘onzalige plannen’, zoals een briefschrijver in het Noordhollands Dagblad de plannen met de kust van Andijk noemt?

Die vraag kan in alle redelijkheid gesteld worden nu de gemeenteraad 3 september j.l. een motie heeft aangenomen waarin het college wordt opgedragen met voortvarendheid de kustvisie op te pakken met als doel dat de lokale bevolking haar mening kan geven… aldus de motie.

Alweer?!

Dorpsraad Andijk,
voor dezen,
Gerrit van Keulen

Ik wil hier tevens mee aangeven dat het onderzoek van de Stuurgroep KVA20 andermaal* bevestigd wordt wat de representativiteit aangaat. Het komt erop neer dat ca. 3/4 van de inwoners van Andijk tégen de plannen is van Rijkswaterstaat en de gemeente Medemblik. Maar als de uitkomst van de kernvisie wordt genegeerd wat is dan het nut om een kernvisie te maken?!

* = Volgens de maatstaven die SurveyMonkey hanteert werd al berekend dat de enquêtes representatief zijn. Het onderzoeksbureau wordt ook door overheden gebruikt voor onderzoek.

Advertentie

7 Reacties

 1. Hoe ver wil men gaan met het behoud van het IJsselmeer. Was men ook tegen de afsluiting van de Zuiderzee geweest?

  Like

  • Dit is geen appelen met peren vergelijken maar met aardappels! Twee dingen, we leven in het heden, niet in 1930. Ten tweede, de Afsluiting van de Zuiderzee had bovenal te maken met de veiligheid van het hele omliggend gebied van de Zuiderzee. Nu gaat het om een totaal ander concept.

   Like

   • Niet mee eens maar los daarvan rond het ontstaan van De Kreupel was er dacht ik een minder kritische benadering. Maar misschien kan als alternatief dat eiland geheel of gedeeltelijk met zonnepanelen worden bedekt. Met de Marker Wadden heeft de natuur aardig gescoord.
    Zouden overigens de treintrajecten niet gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen door die daarboven te positioneren? De infrastructuur is er dan al.

    Like

    • De Kreupel heeft ook alles te maken gehad met veiligheid, De locatie heet niet voor niets De Kreupel omdat in het verleden menig schip vastliep op de natuurlijk ontstane ondiepte (tot in de 15de eeuw was het een eiland) met alle gevolgen vandien en bij zwaar weer zelfs met noodlottige afloop. RWS heeft destijds besloten het op te spuiten om enerzijds er een vogeleiland van te maken en om de zichtbaarheid aanzienlijk te verbeteren; er is toen een vogeleiland van gemaakt waar het tevens verboden is om je daarop te begeven. Ook wordt alle beplanting systematisch verwijderd. Al met al, van de nood een deugd maken!

     Like

     • Bij de Kreupel is ook een haventje. Die bevindt zich ongeveer ter hoogte van de Gereformeerde Kerk aan de Middenweg. Als de foto van Annemarie Kooiman zou worden uitvergroot zou daar iets van te zien zijn. Bootjes mogen daar 24 uur verblijven.

      Like

   • De vergelijking met aardAPPELS geeft het idee dat de vergelijking wel redelijk hout snijdt.

    Like

 2. Rond het eiland De Kreupel was de toonzetting veel minder kritisch hoewel het toch een eiland is met een breedte van ongeveer een halve kilometer en een lengte van ongeveer 6 kilometer.

  Overigens zou er voor het plaatsen van zonnepanelen mogelijk gebruik gemaakt kunnen worden van de treintrajecten met dan daarboven zonnepanelen. De infrastructuur bestaat dan al en de potentiele capaciteit is dan mogelijk groot en het aangezicht van de omgeving zal er niet of nauwelijks door veranderen.

  Like

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: