Handtekeningenactie voor behoud van het IJsselmeer bij Andijk

Handtekeningenactie voor behoud van het IJsselmeer bij Andijk

De mogelijke plannen van Rijkswaterstaat in combinatie met het idee van de Bobeldijker Kor Buitendijk eilanden voor de kust van Andijk te situeren met daarop zonnepanelen de plannen van CDA Medemblik de meekoppelkansen van het project “Wieringerhoek” ten volle te benutten in het kader van de Regionale Energiestrategie stuit op grote weerstand in het meest uitgestrekte IJsselmeerdorp dat wereldwijd bekend staat.

CDA-motie
Omdat onlangs de gemeenteraad in meerderheid de motie van het CDA heeft aangenomen is op initiatief van de zwemmers van “Koppie Onder” vrijdag 11 september een handtekeningenactie gestart, dat momenteel ondersteund wordt door de Dorpsraad Andijk, Stichting Oud Andijk en de Fa. J. Klaassen, de visser van de Enkhuizer 49, die dagelijks met zijn kotter voor de kust van Andijk netten en fuiken zet.

Handtekeningenactie voor behoud van het IJsselmeer bij Andijk
De EH 49 van Jaap Klaassen voor de kust van Andijk – Foto © G. van Keulen

De plannen bedreigen ook bedrijven, zoals die van de Fa. J, Klaassen uit Enkhuizen, dagelijks vist een kotter voor de kust van Andijk op o.a. IJsselmeerpaling. Maar ook de Jachthaven van Andijk heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen.

‘Ingrijpende veranderingen’
Bernice Notenboom, een van de initiatiefnemers van de actie zegt hierover: “We mogen Andijk simpelweg niet opofferen voor 135 hectare zonnezandbanken met 100 hectare zonnepanelen, tenzij je zonnepanelen een verrijking vindt om naar te kijken in plaats van een zonsondergang op het IJsselmeer. Voordat we voor altijd iets kapot gaan maken, is het geen tijd voor bezinning om te koesteren wat we nog hebben en ons inzetten om het te behouden?! Dit plan betekent ingrijpende veranderingen; geulen graven, zand storten, de ecologische waarden drastisch wijzigen en daarbij is rendement van zonnenergie relatief klein. Het landelijke net kan de geleverde zonenergie nu al niet meer opslaan.”

Notenboom wil de handtekeningen 1 oktober a.s. aan CDA-wethouder Harry Nederpelt overhandigen in het gemeentehuis in Wognum.

Afbeelding
De dorpsraad verzamelde 60 foto’s van het IJsselmeer, gemaakt door inwoners van Andijk. Fotocollage © CAPAND

“Eeuwig zonde”
Uit een onderzoek van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 blijkt dat ruim 72% van de 370 respondenten tegen de plannen is van Rijkswaterstaat. “Dat wordt nog aangevuld met een onderzoek in samenwerking met de Dorpsraad Wervershoof, waar hetzelfde plan van Rijkswaterstaat stuit op ruim 79% van de 190 respondenten, die tegen deze plan is.”, zegt Gerrit van Keulen, voorzitter van de Dorpsraad Andijk. “Dit maakt een gemiddelde van 75% dat tegen de plannen is. We kunnen het ons niet voorstellen dat dit genegeerd wordt door de politiek en het gemeentebestuur. Daarbij komt ook nog dat de voorstanders nu zeggen dat men geen windmolens op land en water wil en gaat men maar het IJsselmeer gebruiken om het meer voor een deel te dempen om te kunnen voldoen aan de Regionale Energiestrategie. Eeuwig zonde!”

Onbegrip
Oud-Andijk en oud-gemeenteraadslid en dito WLTO-voorzitter Jan Ruiter heeft geen begrip voor de plannen die er zijn met het IJsselmeer. In een ingezonden brief in het Noordhollands Dagblad van 6 juni j.l.: “Ik las onlangs dat een nijvere geest, met het argument dat hij geen windmolens in zijn ‘achtertuin’ wilde hebben, het plan had om in het IJsselmeer kunstmatige zandbanken aan te leggen om daar zonnepanelen te plaatsen. Is er nou niemand die roept: “nu is het welletjes” Waterschappen, provincie, overheden, hoe ver moeten we gaan?”

Afbeelding
De ingezonden brief van Jan Ruiter in het NHD van 6 juni 2020

HANDTEKENINGENAKTIE

Wie tegen de plannen is eilanden aan te leggen voor de kust van Andijk in het IJsselmeer kan de petitie tekenen van het tijdelijke actiecomité “Behoud Het IJsselmeer”.


Ga naar petitie.nl en zet je handtekening!

Comité “Behoud Het IJsselmeer”

||||||||||||||||||||

Advertentie
%d bloggers liken dit: