Raad gaat zich uitspreken over concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en het plan van Kor Buitendijk

Raad gaat zich uitspreken over concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en het plan van Kor Buitendijk

Donderdagavond komt de gemeenteraad weer bijeen voor een raadsvergadering in het gemeentehuis in Wognum aan de Dik Ketlaan 21. De vergadering begint om 19:30 uur en wordt voorgezeten door de burgemeester van de gemeente Medemblik, de heer F. Streng.

De vergadering is openbaar maar het publiek kan de vergadering vanuit de hal bijwonen, daar worden de stoelen op gepaste afstand van elkaar opgesteld en kan men via een groot beeldscherm de deliberatie volgen.

Men kan de vergadering ook via Internet volgen, althans via de website van de gemeente Medemblik of klik op de groene balk

De Agenda wordt tijdens het begin van de vergadering vastgesteld, aan de orde komen de onderwerpen die daarin zijn opgenomen.

Om 20:35 uur of zoveel later komt het raadsvoorstel “Wensen en bedenkingen concept RES-NHN” aan de orde. Portefeuillehouder is wethouder H. Nederpelt.

Het voorstel behelst een besluit waarin de Raad de volgende wensen en bedenkingen uitspreekt over de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES-NHN):

  • Geen nieuwe windturbines erbij op het grondgebied van gemeente Medemblik.
  • De zoekgebieden uit de concept RES-NHN op het grondgebied van gemeente Medemblik uit te werken waarbij alleen zonne-energie wordt toegepast.
  • Dit geldt zowel voor de zoekgebieden op land als op het IJsselmeer.
  • Voor de realisatie van zonneweides op het IJsselmeer te leren van het project van PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland die zon op water realiseert in Andijk.
  • Het plan Duurzaam Leefbaar van de heer Buitendijk handvatten geeft voor de nadere invulling van de zoekgebieden op het grondgebied van gemeente Medemblik. De ontwikkeling van het project Wieringerhoek van Rijkswaterstaat hierbij als aanjager kan dienen.
  • Te stimuleren dat de gebruikte producten en/of grondstoffen van duurzame energieopwekking hergebruikt worden en zo min mogelijk worden vernietigd.
De gemeenteraad gaat zich onder meer uitspreken over het plan “Duurzaam Leefbaar” van de heer Buitendijk, de man van de ‘zonnezandbanken” voor de kust van Andijk.
Foto IJsselmeer | © G. van Keulen 2020
%d bloggers liken dit: