Inventarisatie Noord-Hollandse stolpboerderijen

Noord-Holland telt nog zo’n 5.000 stolpen. Deze boerderijen verwijzen naar het agrarische verleden en dragen bij aan de herkenbaarheid van de omgeving.

De provincie vindt het belangrijk dat er aandacht is voor bescherming, herbestemming en herstel van stolpboerderijen. Om inzicht te krijgen in het stolpenbestand wordt een Stolpenwaarderingskaart gemaakt. 

Het aantal stolpen in Noord-Holland is in de afgelopen decennia flink afgenomen. In 1950 stonden er nog zo’n 10.000 in Noord-Holland. Nu is dat minder dan de helft.

Inventarisatie Noord-Hollandse stolpboerderijen - Stolpboerderij in Andijk - foto © Corina Sas  | APB Andijker Nieuws
Stolpboerderij in Andijk – foto © Corina Sas

Gedeputeerde Cultuur Zita Pels: “Ongeveer 10% van de stolpboerderijen wordt beschermd als monument. Van de overige 90% hebben we nog onvoldoende inzicht in de cultuurhistorische waarde. Om beleid voor deze groep stolpboerderijen te maken, is het cruciaal om te weten wat de waarde is van al die afzonderlijke stolpen. Daarom heeft de provincie MOOI Noord-Holland opdracht gegeven tot het maken van een Stolpenwaarderingskaart waarin het volledige stolpenbestand van Noord-Holland geïnventariseerd en gewaardeerd wordt.”

Stolpenteam

In het najaar start de inventarisatie en waardering van 4100 stolpen. Ook gaat het ‘stolpenteam’ met de opbrengst van deze inventarisatie en op basis van eerder onderzoek opties verkennen voor toekomstgericht gemeentelijk en provinciaal beleid. Doel is om onbeschermde stolpboerderijen te kunnen behouden en duurzame benutting te stimuleren, in de context van de Omgevingswet.

De digitale Stolpenwaarderingskaart wordt opgeleverd als een GIS-bestand. Tijdens het maken van de kaart wordt een dataset samengesteld met informatie in woord en beeld. Deze dataset wordt zo ingericht dat die ook kan worden geleverd aan de diverse belanghebbenden. MOOI Noord-Holland doet graag een beroep op de enorme kennis die bij stolpenliefhebbers, stolpeneigenaren, gemeenten en erfgoedorganisaties al aanwezig is. 

Inventarisatie Noord-Hollandse stolpboerderijen - Stolpboerderij in Andijk - foto © Corina Sas  | APB Andijker Nieuws
Stolpboerderij in Andijk – foto © Corina Sas

Meer informatie

Heeft u een vraag over de stolpenwaarderingskaart of wilt u informatie/kennis delen? Neem dan contact op met het stolpenteam.

Foto’s stolpboerderijen in Andijk ter illustratie – © Corina Sas

%d bloggers liken dit: