Dorpsraad Andijk: Laat het historisch weidse uitzicht op het IJsselmeer intact!

Dorpsraad Andijk: Laat het historisch weidse uitzicht op het IJsselmeer intact!

In een brief aan de gemeenteraad van de Gemeente Medemblik heeft de dorpsraad de gemeenteraad te kennen gegeven dat uit het onderzoek binnen het kader van de Kernvisie 2020-2030 is gebleken dat het overgrote deel van de respondenten tegen plannen zijn om de kust van Andijk drastisch te wijzigen waardoor feitelijk het historisch en weidse uitzicht op het IJsselmeer onherstelbaar wordt aangetast.

Reden voor de brief is een raadsvoorstel om zich uit te spreken o.a. over het aanleggen van ‘zonne-eilanden’ voor de kust van Andijk waarop zonnecollectoren worden geplaatst. Het raadsvoorstel werd gisteren in de raadscommissie behandeld.

De dorpsraad vindt ook dat Andijk al veel heeft gedaan op het gebied van het concept Regionale EnergiestrategieNoord-Holland Noord (RES-NHN) en dat het erop lijkt dat alles maar naar Andijk wordt geschoven om dit soort projecten uit te voeren terwijl andere kernen binnen de gemeente buiten schot blijven.

“Andijk is geen proeflocatie voor allerlei experimenten die het karakter van het dorp en het buitengebied (waaronder het IJsselmeer voor de kust van Andijk) in ernstige mate aantast en daarmee het woongenot van de inwoners!”, meldt de dorpsraad op hun Facebookpagina.

%d bloggers liken dit: