Weer ongeval Ged. Laanweg – Gerrit de Vriesweg

Nauwelijks twee weken na het ongeval met een motorrijder op het kruispunt Ged. Laanweg – Kadijkweg is het weer raak. Vandaag is een busje betrokken bij een ongeval op het kruispunt met de Gerrit de Vriesweg. Over de precieze toedracht is nog niets bekend zegt Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk, “Maar dit is het zoveelste ongeval al dit jaar en dat nadat de weg vrij recent nog door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) opnieuw is ingericht in het kader van “veilige wegen”. Wel, de veiligheid is eerder afgenomen dan verbeterd! Dat is intussen wel duidelijk!”

De Dorpsraad Andijk heeft vorig jaar een gesprek gevoerd met de HHNK en de gemeente Medemblik over het echt veilig maken van de twee beruchte kruispunten op de Ged. Laanweg: “We hebben gesproken met burgemeester Frank Streng, die Verkeer in zijn portefeuille heeft en met Rob Veen, hoogheemraad van het HHNK. Er is toen afgesproken dat een rotonde op het kruispunt Ged. Laanweg en de Kadijkweg en een verlegd kruispunt op de Ged, Laanweg en de Gerrit de Vriesweg zou worden onderzocht, maar tot op heden vernemen wij niets op onze vragen omtrent de ontwikkeling en dat ondanks toezeggingen van de zijde van de portefeuillehouder, Frank Streng.”

Van Keulen vindt het onbegrijpelijk dat het aanpassen van de kruispunten zo lang moet duren: “Als het doorgaat tenminste, want dat is ook niet zeker. Maar we krijgen geen antwoord op onze vragen die we via de mail aan de portefeuillehouder voorlegde, behalve dan een automatisch antwoordbericht dat de mail is ontvangen en dat we zo “spoedig mogelijk antwoord krijgen”… Al sinds de ruilverkaveling in de jaren 70 van de vorige eeuw is het voor iedereen duidelijk dat de kruispunten gevaarlijke kruispunten zijn. In de afgelopen 40 jaar zijn er veel dodelijke slachtoffers geweest en een veelvoud van gewonden. En in alle gevallen een hoop schade… Sinds de oprichting van de dorpsraad in 2010 zijn we hiermee bezig, zowel aan het adres van HHNK als aan het adres van de gemeente, maar het ontbreekt beide overheidsorganen kennelijk aan de wil om dit nu eens echt op te lossen!”

Het ongeval op het kruispunt Ged. Laanweg – Gerrit de Vriesweg van vanmiddag
Foto © Martin Crielaard

Rijkswaterstaat stelde aan de hand van de statistische gegevens dat het kruispunt Ged. Laanweg – Kadijkweg het gevaarlijkste kruispunt is van de gemeente Medemblik. Van Keulen zegt daarover: “Dat is iets waar je absoluut niet trots op hoeft te zijn dat je gemeente in de annalen wordt opgenomen van Rijkswaterstaat. Eerder besteedde SBS6 al een programma aan dit kruispunt in “De Gevaarlijkste Wegen van Nederland”! Hoe lang gaat dit nog door?! Het is de hoogste tijd dat beide kruispunten duurzaam veilig worden gemaakt!”

Foto © Martin Crielaard

%d bloggers liken dit: