Servan Ott Fotografie: Duizenden bonte strandlopers bij Westhoek

Intens vogel genieten is het op het wad bij Westhoek aan de Friese kust. Duizenden (met name) bonte strandlopers, met daar tussen enkele krombekstrandlopers (foto 3) verzamelen zich met grote zwermen op het wad na deze afgelopen broedperiode. De hele maand augustus tot in september is dit een echte vogelhotspot. Bij vloed verplaatsen ze zich massaal richting de kust en zijn ze prachtig van dichtbij te zien en vast te leggen met de camera.

Afgelopen weekend met de ondergaande zon met diepe kleuren kunnen fotograferen. De ‘bontjes’ duidelijk kenmerkend met de zwarte buiken (die ze verliezen aan het einde van de zomer) en de ‘enkele’ krombekstrandloper aan de (deels nog) mooie rode buik, die een stuk zeldzamer is langs onze kust. Beide broeden hier niet, in Arctisch toendra, en rusten en foerageren hier voor de trek weer verder richting het Zuiden.

Een keer deelnemen aan een natuurfotografie of vogelfotografie workshop?

Voor aanmeldingen of vragen 

%d bloggers liken dit: