Alzheimer Nederland: (resultaten peiling) meer ondersteuning thuis nodig

Alzheimer Nederland: (resultaten peiling) meer ondersteuning thuis nodig
Alzheimer Nederland: (resultaten peiling) meer ondersteuning thuis nodig

Mantelzorgers van mensen met dementie hebben nog steeds zwaar te lijden onder de coronacrisis. Uit deze tweede peiling van Alzheimer Nederland onder opnieuw ruim 1.000 mantelzorgers van een naaste met dementie blijkt dat de impact van corona en de coronagerelateerde maatregelen nog even groot is, zo niet groter, dan in april.

Vooral in de thuissituatie is de situatie niet verbeterd, integendeel: nog steeds voelt 80% van de mantelzorgers zich zwaarder belast met de zorg voor hun naaste dan vóór de coronacrisis (in april was dit 83%). Gaf in april 55% aan dat zij meer ondersteuning nodig hadden, nu is dit zelfs gestegen naar 64%. De helft (53%) zegt dat hen nog steeds geen alternatief voor dagbesteding van de naaste aangeboden is.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat mantelzorgers zich vaker in de steek gelaten voelen door organisaties die henzelf en/of hun naaste ondersteuning bieden (32% tegenover 23% in april). Ook bij mantelzorgers van wie de naaste in een zorginstelling woont hebben het zwaar. Bijna de helft (43%) voelt zich zwaarder belast dan vóór de coronacrisis, in april was dit nog 36%. De steun van familie en vrienden, buren en vrijwilligers is afgenomen volgens mantelzorgers.

Daarnaast heeft men behoefte aan meer informatie over hoe het met hun naaste gaat. Inmiddels is één vaste bezoeker per bewoner toegestaan, maar het overgrote deel van de mantelzorgers vindt dit te weinig en wil snel meer versoepeling. Een kwart (24%) mag nog steeds niet op bezoek komen bij hun naaste. Voor hen die wel op bezoek wachten was het weerzien vaak emotioneel.

Alzheimer Nederland pleit dan ook voor:

  • Een strategie om de ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers thuis gericht uit te breiden in coronatijd.
  • Betere communicatie naar mantelzorgers en zorgaanbieders over de mogelijkheden voor bezoek in het verpleeghuis. Er is een handreiking opgesteld door de sector om de bezoekersstop te verruimen, maar die wordt niet op alle locaties gehanteerd

Aan mantelzorgers biedt Alzheimer Nederland tips en adviezen voor de zorg en omgang met hun naaste tijdens de coronacrisis. Op dementie.nl staan tips voor het weerzien met de naaste in het verpleeghuis: https://dementie.nl/goeie-vraag-ik-mag-op-bezoekmaar-hoe-herstel-ik-het-contact

De belangrijkste resultaten van de peiling zijn ook in beeld gebracht in een infographic.

10 juni 2020 Tweede corona peiling onder mantelzorgers van mensen met dementie 2

Belasting mantelzorgers thuis neemt niet af, en in verpleeghuis juist toe
Nog steeds voelt een ruime meerderheid van de mantelzorgers met een thuiswonende naaste zich meer belast met de zorg voor zijn/haar naaste dan voor de coronacrisis. In april gaf 83% van de mantelzorgers met een thuiswonende naaste dit aan, nu is dat 80%.

Mantelzorgers van wie de naaste in een verpleeghuis woont, voelen zich zelfs vaker meer belast door de coronacrisis dan ervoor. De ondersteuning die mantelzorgers krijgen van personen en instanties is in de thuissituatie vrijwel onveranderd gebleven ten opzichte van april. Nog steeds zijn het vooral familie, vrienden en kennissen van wie mantelzorgers tijdens de coronacrisis meer ondersteuning ervaren dan ervoor. De steun die zij van hen krijgen is echter licht afgenomen.

Foto door Pixabay op Pexels.com

%d bloggers liken dit: