Oud gereedschap in de grond

Vuurstenen sikkels werden niet voor het snijden van gras, graan of riet gebruikt. Onderzoek van de slijtagesporen op het vuursteen heeft aangetoond dat er plaggen mee zijn gestoken. Die werden onder andere gebruikt voor de bouw van huizen. Vindplaats Andijk Oosterdijk – Foto Oudheidkundig Museum Leiden

Voordat de prehistorische bewoners uit West-Friesland ijzeren gereedschap kenden, gebruikten zij vuurstenen werktuigen. Deze harde steensoort is messcherp te bewerken en kan op diverse wijze in het dagelijks leven zijn gebruikt.

In West-Friesland en met name de omgeving van Andijk, zijn na 1945 veel sikkels van vuursteen gevonden. Deze sikkels hebben de vorm van een halve maan en dateren uit de Late Bronstijd, ongeveer 2800 tot 3100 jaar geleden. Ze komen in heel Nederland voor, maar worden het meest aangetroffen in West-Friesland.

Vindplaatsen in West-Friesland – Uit *Archeologie in West-Friesland 7 – Gemeente Medemblik

De vuurstenen sikkels hebben een sterke gelijkenis met traditionele sikkels van metaal, gereedschap dat werd en wordt gebruikt om riet en gras te snijden, maar ook graan te oogsten. Waarom deze fraaie glimmende stukken gereedschap juist zoveel en in een vrij korte periode in West-Friesland voorkomen is onderwerp van dit onderzoek. Je leest er meer over in onder staande folder.

Meer weten?

De folder van de gemeente Medemblik en de Archeologisch Dienst West-Friesland

Je leest er meer over in de folder (PDF-bestand) die door de gemeente Medemblik en de Archeologische Dienst West-Friesland al in 2012 werd uitgegeven. Download hier de folder.

Zelf iets gevonden?

Heb je zelf iets gevonden? Stuur een foto daarvan naar de redactie van Andijker Nieuws Net. Adres: apbredactie@gmail.com

Meer informatie over stenen werktuigen vind je onder andere op Wikipedia.

Advertentie
%d bloggers liken dit: