Aankondiging bijeenkomst digitaal Alzheimer Café West-Friesland

Aankondiging bijeenkomst digitaal Alzheimer Café West-Friesland
Aankondiging bijeenkomst digitaal Alzheimer Café West-Friesland

Vanwege het coronavirus zijn de bijeenkomsten van de Westfriese Alzheimer Cafés geannuleerd. Ook andere activiteiten en contacten zijn weggevallen. Daarom is vanuit Café Hoorn het initiatief genomen om een online Alzheimer Café te organiseren in de vorm van een video-opname.

Thema: ‘Zó hoeft het van mij niet meer.’

Het onderwerp van deze bijeenkomst luidt: ‘Zó hoeft het voor mij niet meer’.

Ik heb een euthanasiewens. Wat kan ik nog regelen als ik een vorm van dementie heb? Wie heeft het voor het zeggen?

Als deskundige is uitgenodigd Marijke Boorsma, huisarts en specialist ouderengeneeskunde (niet meer praktiserend). De gespreksleider van deze bijeenkomst is Jeanet Lakeman.

U kunt de opname vinden via de volgende link:

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland

Vragen of reacties naar aanleiding van het interview kunt u vóór 1 juli mailen naar

Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl. Deze worden, bij voldoende respons, in een tweede video beantwoord. Daarover berichten we u later.

Alzheimer Café Westfriesland is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met organisaties als Wilgaerden, Omring, Jonkerszorg, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Foto door Pixabay op Pexels.com

%d bloggers liken dit: