Vanavond online themabijeenkomst Klimaatadaptatie

Vanavond themabijeenkomst Klimaatadaptatie

Op donderdag 11 juni van 19:30 tot 21:15 uur wordt voor Klimaatadaptatie een online themabijeenkomst via Teams georganiseerd. Deze wordt begeleid door Sweco, het adviesbureau dat Westfriesland ondersteunt bij het uitvoeren van het proces van klimaatadaptatie.

Programma

19.30 uur Opening en introductie programma door
portefeuillehouder Harry Nederpelt
19.40 uur Presentatie door Sweco, met daarin 2 filmpjes:

 • Resultaten klimaatstresstest Westfriesland
 • Resultaten klimaatstresstest Medemblik
  20.15 uur Gelegenheid om vragen te stellen over het
  onderwerp
  21.00 uur Doorkijkje proces en planning
  21.10 uur Afsluiting door portefeuillehouder Harry
  Nederpelt
  21.15 uur Einde themabijeenkomst
  Stukken
  De rapportage van de stresstest kunt u alvast inzien via de volgende link: https://sway.office.com/t4zTHxtHjiM1SGup?ref=Link.

De filmpjes die tijdens de bijeenkomst worden getoond stellen we na afloop beschikbaar via YouTube.

Het klimaat verandert. Het wordt noodzakelijk om de inrichting daar op aan te passen. Sinds 2018 werkt Medemblik daar samen met de andere Westfriese gemeenten, het Hoogheemraadschap HNK, de omgevingsdienst en andere stakeholders aan. De basis voor deze opgave is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Daarin staan in hoofdzaak drie
belangrijke stappen voor gemeenten en waterschappen:


1 Klimaatstresstest: waar zitten potentiële kwetsbaarheden in het gebied?
2 Risicodialoog: welke kwetsbaarheden hebben prioriteit?
3 Adaptatiestrategie: de keuze voor een aanpak

Het proces begon in 2018 met een gezamenlijk klimaatevent in schouwburg Het Park in Hoorn met Helga van Leur. In de afgelopen anderhalf jaar hebben we u met informatienota’s op de hoogte gesteld van de voortgang van het proces. Nu de klimaatstresstest is afgerond vinden we het belangrijk u inhoudelijk te informeren over de belangrijkste uitkomsten voor onze regio, en in het bijzonder voor onze gemeente. Welke
risico’s zijn er en waar zijn aanpassingen nodig? Daarnaast geven we u een toelichting

%d bloggers liken dit: