Nog één week onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk en het buitengebied

Een bord om aan te geven dat er over 100 meter een stopbord staat

Nog een week duurt het onderzoek naar de verkeersveiligheid in Andijk en het buitengebied, zo meldt de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 (KVA20). “We hebben al heel wat reacties binnengekregen, maar degene die nog niet hebben gereageerd kunnen dat alsnog doen”, aldus een woordvoerder van de stuurgroep.

10 jaar en verder
De stuurgroep is een groep van 10 inwoners van Andijk die samenwerken aan een toekomstvisie voor de komende 10 jaar en tegelijkertijd een basis legt voor de jaren die daarop volgen. Het is een door de Dorpsraad Andijk ingestelde groep, bestaande uit 5 vrouwen en 5 mannen.

Recreatie
Inwoners van Andijk kunnen meedoen aan de onderzoeken. Elke maand in de eerste helft van 2020 wordt er een bepaalde thema gekozen naar aanleiding van reacties. Er zijn al twee onderzoeken afgehandeld: over de sociale veiligheid en wonen in Andijk. Na het onderzoek over verkeersveiligheid in en buiten Andijk komt recreatie aan de beurt. “Er zijn heel wat plannen van de kant van Rijkswaterstaat voor wat de Vooroever aangaat, het IJsselmeer en wij vinden het belangrijk dat de inwoners van Andijk zelf ook hun opvattingen kunnen inbrengen”, aldus een woordvoerder van de dorpsraad.

Waarschuwingsborden voor stopborden
Op de vraag of er werkelijk borden worden geplaatst om verkeersdeelnemers te waarschuwen dat er een stopbord staat over 100 meter antwoordt de woordvoerder lachend: “Nee, dat niet, maar het is een prikkelende foto om mensen aan het denken te zetten en op te roepen mee te doen aan het onderzoek! Dat is hetzelfde als met de verkeerslichten op kruispunten in de polder…”

Onderzoek
Andijkers kunnen meedoen door naar de website te gaan: www.kernvisieandijk.nl en daar het formulier in te vullen. Andijkers die vragen hebben of andere ideeën kunnen een mail sturen naar dorpsraadandijk@gmail.com of een brief naar Dorpsraad Andijk – KVA20 – Witte Valkstraat 12 – 1619 XN Andijk.

Foto © Corina Sas | Bew. © CAPAND

%d bloggers liken dit: