#Corona 7WFG: tweede week op rij stabiel

#Corona 7WFG: tweede week op rij stabiel

Over de hele linie zijn de aantallen hetzelfde gebleven als die van een week terug. Uiteraard is dit een goede zaak maar dit is niet het eindpunt. Om dit stabiel te houden moeten we de corona-maatregelen onverkort blijven hanteren.

Wat de gemiddelden aangaan, ook daar is te zien dat die van de 7WFG beduidend lager ligt: in de groene rij geeft het getal aan hoeveel lager dit is per categorie in de regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Positief geteste personen43.995(+125)
Ziekenhuisopnames11.552(+15)
Overleden personen5.680(+10)
De huidige situatie volgens het RIVM

Voor alle duidelijkheid, de aantallen betreffen gevallen die zijn aangemeld bij de GGD/RIVM. Het werkelijke aantal kan daardoor anders (hoger) zijn maar dit betreffen zieken die niet getest zijn en daarom niet gemeld.

Volgens deze kaart zouden er in ons gebied 18-20 patiënten zijn die behandeld zijn door huisartsen, maar die niet getest zijn als COVID19-patiënt. Kijk op Consortium Huisartsen voor meer informatie.