Nieuwe noodverordening van kracht Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Nieuwe noodverordening van kracht Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Donderdag 30 april 2020 | Vanaf 30 april 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Noord-Holland Noord. Met de nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen.

Wat is veranderd? De belangrijkste veranderingen op een rij:

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.

  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uit te werken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
  • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
  • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader gewerkt.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar moeten daarbij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
  • Over de invulling maken gemeenten afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

We passen in Noord-Holland Noord de regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen aan. Daarmee volgen de trend van de rest van Nederland. Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes met eigen sanitair mogen in Noord-Holland Noord open vanaf 1 mei 2020. Indien mensen een chemisch toilet gebruiken, moet er ook de mogelijkheid om op de camping of het kampeerterrein te lozen in de daarvoor bestemde voorzieningen, ondanks dat de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen nog dicht zijn.

De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden blijven gesloten. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaren van campings, kampeerterreinen en permanente strandhuisjes dat er gehandeld wordt volgens de richtlijnen in de noodverordening COVID-19 die is vastgesteld op 30 april 2020. Eigenaren toetsen hun plannen bij de eigen gemeente om te laten zien welke maatregelen ze hebben getroffen om ervoor te zorgen dat mensen zich  aan de maatregelen uit de noodverordening kunnen houden.

Muziek bij verzorgingshuizen

Kleinschalige optredens in de binnentuin, buitenplaats of buiten op het terrein van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn toegestaan vanaf vandaag 30 april 2020. Mits artiesten vooraf toestemming hebben gekregen van de beheerder van het verpleeg- of verzorgingstehuis. Het is niet de bedoeling dat artiesten van tevoren hun optreden promoten. Want het optreden is bedoeld voor de bewoners. We doen een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de artiesten, inwoners en verzorgingshuizen om ervoor te zorgen dat het optreden geen publiek van buiten trekt.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Aanwijzingsbesluit

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft dit aanwijzingsbesluit vastgesteld, waarmee BOA’s en toezichthouders kunnen optreden op grond van de nieuwe Noodverordening.

Advertentie
%d bloggers liken dit: