#Corona 7WFG: +1 ziekenhuisopname gemeente Medemblik || AP: temperatuur meten mag niet zomaar

Vanuit de gemeente Medemblik is een COVID19-patiënt opgenomen in een ziekenhuis. Dit is de enige mutatie voor vandaag.

RIVM

Positief geteste personen38.802*(+386)
Ziekenhuisopnames10.685(+76)
Overleden personen4.711**(+145)

Vandaag zijn er 76 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 145 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Dit zien we ook na dit weekend met aansluitend Koningsdag vooral bij het aantal overlijdens.

Tot nu toe zijn er 38.802 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het  aantal gemelde overleden patiënten.


Tussenrapportage onderzoek naar hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven

Het RIVM en het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg  onderzoeken tussen 24 februari en 17 mei 2020 samen hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven. Vandaag verschijnt de tussenrapportagevan de eerste vier vragenlijsten,die tussen 24 februari tot en met 19 april zijn uitgezet.Voor het onderzoek worden telkens ongeveer 3.000 mensen van het Nivel Consumentenpanel met vragenlijsten ondervraagd. Daarbij kijken zij onder andere naar waar mensen meer informatie over willen. Ook onderzoeken zij hoe bezorgd mensen zijn over het nieuwe coronavirus en hoe zij denken over de maatregelen van de Rijksoverheid. De leden van het Nivel Consumenten panel ontvangen in de onderzoeksperiode zes keer een vragenlijst.Tot 17 mei zijn er nog twee vragenrondes.

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.  

COVID-19 in grafieken

Internationale kaart COVID-19

Autoriteit Persoonsgegevens

AP: temperatuur meten mag niet zomaar

Werkgevers die de lichaamstemperatuur van hun werknemers opmeten voordat zij naar binnen mogen. Of de temperatuur meten van hun bezoekers, zoals vrachtwagenchauffeurs die lading komen lossen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hoort dat dit regelmatig gebeurt. Deze organisaties zijn echter in overtreding en riskeren daarmee een hoge boete.

Overtreding

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: ‘Natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk weer aan het werk en deze coronacrisis achter ons laten.

We horen dat allerlei organisaties verschillende middelen inzetten om mensen snel te kunnen controleren op koorts. Niet alleen met een thermometer, maar ook met thermische camera’s.

Dat mag niet. Vanuit de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is dit een ernstige overtreding. Als dit gebeurt, zullen we als AP handhavend optreden.’

Gezondheidsgegevens

Het is verboden om mensen te temperaturen en daarmee hun gezondheidsgegevens te verwerken. Vaak denken werkgevers dit met toestemming toch te mogen. 

Maar in een arbeidsrelatie kan dat niet, omdat daar geen sprake is van gelijkwaardigheid. Een werknemer kan zich dan onder druk gezet voelen om toestemming te geven.

Een ondernemer mag geen dokter spelen. Uitsluitend een arts mag gezondheidstests doen. En de medische gegevens van personeel verwerken.

Werkgevers mogen niet vragen naar de gezondheid van hun medewerkers. Bovendien mogen werkgevers zelf geen medische gegevens van personeel verwerken (zie verder: Mijn zieke werknemer).

Bezoekers

Krijgt een onderneming een bezoeker, bijvoorbeeld een chauffeur die goederen wil laden en lossen? Dan mag de onderneming ook deze chauffeur niet om toestemming vragen om zijn temperatuur te meten.

Hier is namelijk ook geen sprake van gelijkwaardigheid. De chauffeur hoeft er niet mee in te stemmen, maar komt dan in een moeilijke situatie.

Zowel de chauffeur als zijn werkgever hebben er belang bij dat hij toegang krijgt tot het terrein. De chauffeur zal dus zich gedwongen voelen om toestemming te geven.

Stoppen met temperaturen

Wolfsen: ‘We willen niet over een paar maanden wakker worden in een samenleving met een soort Chinese toestanden, waarin de werkgever voortdurend met je meekijkt en zelfs je zorggegevens kan inzien en daaraan allerlei consequenties kan verbinden.

We adviseren medewerkers van bedrijven die hun temperatuur meten om dit bij de ondernemingsraad aan te kaarten en bij de functionaris gegevensbescherming (FG), als het bedrijf die heeft. Stopt het niet per direct? Dan kan de AP handhavend optreden en de verwerking stilleggen.’

%d bloggers liken dit: